Home | Inleiding | Zutphen | Oudste gegevens | Schrijfwijzen | Beroepen | Geloof | HRC | Stamvaders

De eerste 5 generaties vanaf Thomas Sleijster (1600-1800)

1. Oud: De eerste vijf generaties 1600-1800 | 2. Ouder: De Leicester stamreeks 967-16003. Oudst: Van Thomas tot Adam
4. Een kort historisch overzicht over Leicester 1585-1588 | 5. De Armada 1588 | 6. Capt. Treffry


1. De eerste 5 generaties vanaf Thomas Sleijster (1600-1800)

De oorsprong van de familie Sleijster ligt, voor zover het is te achterhalen, in Zutphen, omstreeks het jaar 1600. De familie is in de loop van de jaren nogal uitgebreid en verspreid. Er is slechts een kleine Zutphense tak overgebleven. Wel zijn er thans nog een paar Arnhemse takken, een Heerder tak en een Amsterdamse tak te onderscheiden. En verder zijn er nogal wat Sleijsters gemigreerd naar de USA in het midden van de 19e eeuw.

Maurits
Er zijn enkele interessante overleveringen over de afkomst van Thomas Sleijster. Allereerst het verhaal dat hij een afstammeling zou zijn van prins Maurits. Bij de Amerikaanse emigranten ging het verhaal dat de Sleijsters van adel waren en dat zij een wapenschild hadden, wat verloren is gegaan. Misschien is de oorsprong van dit verhaal te vinden in de 'Van Nassau-Ouwerkerk-tak' die in de Ouwerkerk familie voorkomt, en waar in Den Haag een straat naar genoemd is. Deze tak heeft echter niets te doen met de Sleijsterfamilie. Het is daarom m.i. slechts een legende.

Robert Dudley - Graaf van Leicester - 1587Robert Dudley
Dan is er een ander verhaal dat er veel betrouwbaarder uitziet. Van heel verschillende kanten heb ik deze overlevering ontvangen en het komt steeds sterk overeen:

Thomas is een natuurlijke buitenechtelijke zoon van de eerste graaf van Leicester, Robert Dudley. Thomas kreeg een legeropleiding en werd in het regiment geplaatst dat op verzoek van de Hollandse Staten door de Engelse koningin naar Nederland werd gezonden om te helpen in de strijd tegen Spanje, mede omdat Prins Maurits nog zo jong was. Aan het hoofd van dat regiment stond Thomas' natuurlijke vader, Robert Dudley. Hij was een vriend van de Engelse koningin Elisabeth I en werd gevraagd landvoogd te worden. In 1587 is er een slag bij Zutphen geweest, waar Thomas meevocht. Daarna is het regiment in Zutphen geplaatst en Thomas is daar jaren later getrouwd.

Als deze overleveringen juist zijn, met name het meedoen in de slag bij Zutphen in 1587, zou Thomas in 1570 geboren moeten zijn. Dan was hij wel erg oud toen hij in 1637 trouwde met Anneke Willems en nog vier kinderen kreeg. Zijn kinderen werden dan tussen zijn 68e en 80e geboren. Wat niet onmogelijk is. Wellicht was Anneke Willems een jonge vrouw, want zij deed bijna een jaar na het huwelijk belijdenis in de kerk.

Een andere mogelijkheid zou kunnen zijn dat Thomas geboren is tijdens Robert Dudley's aanwezigheid in Nederland van  1585-1587 als zoon van Leicester en een onbekende vrouw. Thomas was dan bij zijn 2e huwelijk ongeveer 52 jaar.

Bronnen
Dit verhaal komt van oude bronnen ( 1850: Jacobus Gerhardus Sleijster en Anna) en het is van geheel verschillende zijden aangedragen, zodat het toch wel redelijk betrouwbaar geacht moet worden.

Het oudste gegeven dat in de archieven van Zutphen terug te vinden was, is het huwelijk in 1625 van Thomas Sleijsser.
Let op de verschillende schrijfwijzen die bij de betreffende gelegenheden werd gebezigd.

De naam Sleijster
In dit verhaal past ook de verklaring dat de naam Sleijster een samenvoeging op de klank zou kunnen zijn van 'Sargeant of Leicester' of 'Son of Leicester'. Samen verbasterd tot: SLeister.


Overigens vond ik in het archief van Zutphen ook nog een Jurrien. Hij heeft een weinig afwijkende achternaam (Slier, Slijer, Slyer, Shlijher). Deze achternamen, maar ook de voornamen van zijn kinderen, wekken de indruk dat hij familie is. Mogelijk is hij een neef of misschien een broer. Maar dat is dus niet zeker. Deze tak is overigens direct uitgestorven. 

Meer onderzoekingen van vr 1600

Jessica Lynn Boutilier
onderzocht stamreeksen van anderen. Haar
stamreeks van Robert Dudley, de vader van Thomas Sleijster, gaat terug tot het jaar 967. Klik hier...
Met een beetje speculatie kan men via deze stamreeks doorgaan naar Adam. Klik hier...

Van Joop Sleijster ontving ik in 2010 een onderzoek over "De Prehistorie van de Sleijster-familie". > Klik hier...

Het archieven onderzoek

 Thomas-I ( 1600? - ...? )

Hij is de eerste "Sleijster", die we in de archieven aantreffen en daarmee is hij dus de stamvader van de familie.

Eerste huwelijk van Thomas Sleijster


16 november 1625 - huwelijk Thomas Sleijster (Sleijsser?) en Marrije Loon

Op 16 november 1625 trouwde Thomas Sleijster, militair onder Capt. Treffreij, in Zutphen met Marrije Loon. Marrije was de weduwe van Vespasianus Loon. Uit dit huwelijk werden geen kinderen geboren. Het huwelijk liep uit op een scheiding, zoals blijkt uit een stuk, dat op 3 mei 1637 bij het tweede huwelijk van Thomas werd overgelegd, n.l. de kerkelijke huwelijksafkondiging tussen "George Bord, militair onder C. Broun, en Marije Loon, wed v Vespasiaen Loon". De huwelijksinschrijving is van 18-1-1624. Dat kan betekenen dat Marrije al heel snel is hertrouwd, met Thomas, op 16-11-1625. Maar het kan ook zijn dat het huwelijk tussen Bord en Marrije niet voltrokken is.


Op 18 januari 1624 werden Georg Bord en Marrije Loon ingeschreven, maar er was geen huwelijkssluiting.

Kinderen uit Thomas' eerste huwelijk

NIEUW (29-9-2012) Er zijn 4 kinderen uit het 1e huwelijk van Thomas (en Marrije) gevonden:

   1. 1627 Catharina (Thomas Sleijter) 27 mei
   2. 1628 Matthijs (Thomas Slijtir)       7 september
   3. 1633 Sarah (Tomos Slijsir)           9 augustus
   4. 1635 Arent (Thomas Sijter)         14 juli

Uit dit eerste huwelijk kwamen 4 kinderen. De archieven geven geen volledige zekerheid, maar ondanks het oude schrift lijkt de combinatie van Thomas en Sleijter/Slijtir/Slijsir/Sijter sterk op dezelfde persoon te duiden (vergelijk ook de schrijfwijze hieronder bij het vijfde kind, dat is Thomas-2). Ook de datums passen goed bij de periode van zijn eerste huwelijk. Van deze vier kinderen zijn geen nakomelingen meer gevonden.


gedoopt 27 mei 1627 - 1.  Catharina (Thomas Sleijter) 27 mei


gedoopt 7 september 1628 - 2. Matthijs (Thomas Slijtir) 7 september


gedoopt 29 mei 1629 - 3. Arent (Thomas Slijtir) 29 september
Blijkbaar is Arent jong overleden, want 14 juli 1636 wordt weer een Arent gedoopt.


gedoopt 9 augustus 1633 - 4. Sarah (Tomos Slijster) 9 augustus


gedoopt 14 juli 1636 - 5. Arent (Thomas Sijster) 14 juli

Tweede huwelijk van Thomas Sleijster met Anneken

In 1634 stond op een inkwartieringslijst van het garnizoen van Capt. Treffey (of: Trevery) vermeld: Thomas Sleijster, Sargiant, woont "op syn eygen".
Nadat het huwelijk op 16-04-1637 is afgekondigd, trouwt Thomas Sleijster op 3 mei 1637 met Anneken Willems.


3 mei 1637 - 2e huwelijk van Thomas Schleisser met Anneken Willems


NIEUW (24-11-2012) Meer informatie over de huwelijken van Anneken gevonden:

Anneken
Anneken Sticke was weduwe, zij was eerder op 28-11-1634 getrouwd met Jan Willems (John Williams) van Jorck (waarschijnlijk York, Engeland). Gezien de toevoeging n.d. was zij voor haar huwelijk niet eerder getrouwd geweest:

Samen kregen Jan Willems en Anneken op 02-09-1636 een zoon Willem. Deze zoon wordt later dus een halfbroer
van de kinderen van Thomas Sleijster en Anneke Sticke-Willems:

Jan moet tussen 28-11-1634 en 22-01-1637 overleden zijn, want op 22-01-1637 vindt er een huwelijksafkondiging plaats tussen Hendrik Grimso (Henry Grimshaw) en Anneken Willems, weduwe van Jan Willems. Maar dat huwelijk kon niet voltrokken worden, omdat de bruidegom voor de tweede proclamatie overleed. (Sponsus obijt ante secundam proclamationem):

Uit onderzoek is bekend dat soldaten meer voor hun collegas vechten dan voor het vaderland. Het is dan ook niet bijzonder dat, als iemand sneuvelde, iemand zorgde voor de achtergebleven weduwe en haar kind(eren) door met haar te trouwen.

Tweede huwelijk

Dan op 16-04-1637 vindt er de huwelijksafkondiging plaats tussen Thomas Sleijster en Anneken Willems en op 03-05-1637 trouwen zij. Uit dit huwelijk werden 4 kinderen geboren.

Kinderen uit Thomas' tweede huwelijk

Op 30 september 1638 werd hun eerste kind in het doopboek van de Walburgkerk ingeschreven als Thomas, zoon van Tomas Slijser. Hij is de 2e stamvader van de familie:


30 september 1638 inschrijving Thomas, zoon van Tomas Slijster

Een jaar later, in 1639, werd Johannes ingeschreven als zoon van Tomas Slijser:


8 december 1639 inschrijving Johannes, 2e zoon van Tomas Slijser

Twee jaar later, in 1641, werd een dochter ingeschreven, Walborg, dochter van Tomas Sleijser.

In 1650 woonde Thomas in een eigen huis bij de Marspoort, noordzijde Groenmarkt, genaamd "de Roose".

Op 6 mei 1650 verkopen Hans Hungert en zijn vrouw Marritgen Caspers aan Thomas Sleyser, sergeant van Captain Coecke, en zijn vrouw Jenneken Sticks, een huis "op die Nijstadt in die Backeroorde".

Op 13 december 1650, 9 jaar na de geboorte van hun eerste dochter, werd een tweede dochter geboren, die werd ingeschreven als Lijsbetgen, dochter van Thomas Sleijers en Anneken Sticke.

Eigen huis

Enkele maanden daarvoor, op 6 mei 1650, hadden Thomas Sleijser en zijn vrouw een eigen huis gekocht "op die Nijstadt in die Backeroorde". In die koopakte heet zijn vrouw Jenneken Sticks. Dit zou kunnen duiden op een derde huwelijk, maar waarschijnlijker is dat Anneken Willems en Anneken Sticke en Jenneken Sticks n en dezelfde persoon zijn, b.v. als we zouden mogen aannemen dat Sticks haar eigen achternaam was en Willem de voornaam van haar vader of misschien van haar eerste man.

Burgerboek van Zutphen

Op 5 april 1653 werd Thomas Sleijser ingeschreven in het Burgerboek van de stad Zutphen en daarmee werd hij officieel burger van Zutphen. Zijn nakomelingen bleven geslachten lang in Zutphen wonen:

Meer informatie over Thomas is te vinden in deze pdf (2012):
    Het leven van Thomas Sleijster en zijn commandant Captain Henry Treffry (pdf)...
Het onderzoek door Joop Sleijster begint met 1620 met zijn aanmelding in het regiment van Sir Horace Vere dat in 1620 naar de Nederlanden werd gestuurd om te vechten in De Palts, en later Maastricht, Nijmegen, Breda, waarbij Zutphen de basis werd, waar hij in 1625 trouwde.
Ook wordt Thomas Sleyter's doop vermeld op 12 juli 1594 in het doopboek van de Anglicaanse kerk in Baston, Lincoln, England, evenals zijn zuster Mary Sleyter op 2 februari 1598.
Zijn ouders John Slayter en Jhon Henninglye trouwden op 10 oktober 1992 in Baston, Lincoln, England.
Verder vinden we hier een uitgebreid onderzoek naar de veldslagen waarin Thomas heeft meegevochten onder zijn commandant Captain Henry Treffry.

 Thomas-II ( 1638 - ov na 1711 )


4 september 1664 - huwelijk Thomas Sleiser en Jenneke Willems

Op 4 september 1664 wordt het huwelijk van Thomas-II en Jenneke Willems gesloten.

Op 24 april 1711 is Thomas Sleijter aanwezig als zijn zoon Jurriaen, "den glasenmaecker", verschijnt voor de weeskamer. Dit is het laatste gegeven van Thomas. Hij was toen dus 73 jaar. Waarom vader en zoon daar waren is niet bekend. Misschien heeft Jurriaen zich ontfermd over een weeskind. Deze Jurriaen was de oudste zoon van Thomas-2 en had 10 kinderen, maar slechts zoon van hem kreeg een kind, een dochter, zodat die tak al snel is uitgestorven. De stamboom gaat verder met het vierde kind van Thomas: Willem.


Het 'Burgerweeshuis'
op het Hagepoortplein in 1719
(een tekening van F. Berghuys)

 Willem ( 1671 - 1729 )

Op 24 mei 1671: de geboorte-aangifte van Willem, zoon van Thomas Sleicers en Jenneke Willems:


24 mei 1671 - geboorte Willem - zoon van Thomas Sleicers en Jenneke Willems

Op 29 september 1695: huwelijk van Willem Sleister, j.m., en Janna Thomas, j.d.:


29 sept. 1695 - huwelijk Willem Sleister en Janna Thomas

 

Op 23 mei 1702 verkopen Joost Balthasar van Grotenhuys en zijn vrouw aan Willem Sleyser en zijn vrouw een huis in de "Barthese", tussen Simon Gelinck en Jacob Crijns.

Op 16 september 1706 nemen Willem Sleyster en zijn vrouw Johanna Teunissen een hypotheek op dit huis in de "Barthese". Afgelost op 28 april 1719.

 Jan Jurjen ( 1707 - 1745 )


3 augustus 1707 - geboorte Jan Jurjen [zoon van] Willem Sleisters en Janna Toness

3 augustus 1707: de geboorte-aangifte van Jan Jurjen door Willem Sleisters en Janna Toness. Jan Jurjen is hun zesde kind.


6 mei 1728 - huwelijk Jan (Jurjen) Sleister en Wesseltje Wicherink

6 mei 1728: het huwelijk in de Grote Kerk van Jan (Jurjen) Sleister, j.m. en Wesseltje Wicherink, j.d., beide wonende alhier.

Op 10 augustus 1736 worden Jan Sleister en Oortwijn Arents aangesteld als voogden van de kinderen van wijlen Thomas Sleister. Deze Thomas is de 3 jaar jongere broer van Jan Jurjen en had 2 kinderen van 5 en 6 jaar.

Op 4 december 1736 kopen Jan Sleijster en zijn vrouw Wesseltien Wiggerink een huis "op den Rijkenhagen" tussen Hendrik Maes en Berent Bosch. De volgende dag nemen zij 500 hypotheek op dit huis 41/2%.

Op 8 mei 1739 nemen Jan Sleijster en zijn vrouw Wesseltien Wiggerink 200 hypotheek op hun huis 4%. Op 23 september 1751 door de weduwe terugbetaald. De broers  Jan Willem en Albertus
zijn de twee oudste zonen van Jan Jurjen. Zij zijn de stamvaders van de twee grote takken waaruit alle Sleijsters op de hele wereld zijn voortgekomen.

1. Jan Willem (1729-1794) is stamvader van:

- de Amerikaanse tak van landverhuizer Roelof
- de Arnhemse Gerardus-tak
- de Heerder Warnerius-tak

2. Albertus (1730-1802) is stamvader van:

- de Amsterdamse Hermanus-tak
- een (tweede) Arnhemse Albertus-tak
- 3 Amerikaanse takken


 Jan Willem ( 1729 - 1794 )


Geboorte Jan Willem [zoon van] Jan Sleister [en] Wesseltje Wiggerink -  22 april 1729

Op 26 februari 1765 nemen Jan Willem Sleijster en Albertus Sleijster en hun vrouwen Johanna Hendriks en Anna Maria Meijer f 500 hypotheek 4% op het huis van Jan Willem in de "Franschensteeg" en op het huis van Albertus in de "Turfstraat", tussen Arnoldus Caldenbach en de klokkenmaker Van der Bosch, en op het huis op de "Rijkenhagen", tussen Barent ten Bosch en David Kragt, waarvan zij samen eigenaar zijn met hun moeder Wesseltje Wiggerink, weduwe van Jan Sleijster en met hun zuster en zwager Catharina Sleijster en Danil Molien. Op 5 mei 1769 is 250 terugbetaald. Op 11 januari 1792 is de hypotheek afgelost.

 Albertus ( 1730 - 1802 )

Op 10 september 1730 wordt Albertus geboren:

Op 19 november 1754 trouwen Albertus en Anna Maria Meijer:

Op 26 oktober 1799 verkopen Albertus Sleijster en zijn vrouw Anna Maria Meijer hun huis in de "Turfstraat", tussen Arnoldus Caldenbach en Hermannus Dijkman), aan hun zoon Pieter Johannes en zijn vrouw Johanna Witen.

1. Oud: De eerste vijf generaties 1600-1800 | 2. Ouder: De Leicester stamreeks 967-16003. Oudst: Van Thomas tot Adam
4. Een kort historisch overzicht over Leicester 1585-1588 | 5. De Armada 1588 | 6. Capt. Treffry