Home | Inleiding | Zutphen | Oudste gegevens | Schrijfwijzen | Beroepen | Geloof | HRC | Stamvaders

Een kort historisch overzicht over Leicester (1585-1588)

1. Oud: De eerste vijf generaties 1600-1800 | 2. Ouder: De Leicester stamreeks 967-16003. Oudst: Van Thomas tot Adam
4. Een kort historisch overzicht over Leicester 1585-1588 | 5. De Armada 1588 | 6. Capt. Treffry


4. Een kort historisch overzicht (1585-1588)
       over de graaf van Leicester, Robert Dudley

aug 1585:  Na de dood van prins Willem I van Oranje op 10 juli 1584 wordt de heerschappij over de Nederlanden aangeboden aan Koningin Elizabeth I van Engeland. 
Ze wijst de heerschappij af, maar belooft uit vrees voor de Spanjaarden een leger te sturen van meer dan 5000 manschappen. Aanleiding voor deze beslissing zijn de ontwikkelingen in Frankrijk en de val van Antwerpen.
dec 1585: Aanvoerder van deze legermacht is graaf Robert Dudley van Leicester, die in Vlissingen voet aan wal zet.
dec 1585: Graaf Robert Dudley van Leicester (1533-1588), Engels legeraanvoerder, wordt door koningin Elisabeth I op vraag van de Nederlandse Staten met 6000 soldaten naar de lage landen gestuurd, tegen de Spaanse troepen
2 jaar later worden de manschappen teruggeroepen.
jan 1586:

Graaf Robert Dudley van Leicester laat zich uitroepen tot landvoogd van de Nederlanden. Dit gebeurt tegen de uitdrukkelijke voorschriften van koningin Elisabeth van Engeland in. Zij wil namelijk ten allen tijde een oorlog met de Spanjaarden vermijden.

apr 1586: Graaf Robert Dudley van Leicester verbiedt alle handel met "de vijand". De handel tussen de Zuidelijke Nederlanden en Spanje is echter een noodzaak voor de Nederlandse kooplieden, o.a. door licenties die ze hierop hebben verworven.
jun 1586: Leicester beslist een Kamer van FinanciŽn op te richten, waar de koopmansboeken zullen worden gecontroleerd.
jun-jul 1586: Alexander Farnese van Parma verovert Venlo, Grave en NeuŖ. Deze blaam wordt niet in dank afgenomen door graaf Leicester. Alexander Farnese heeft grote moeite om zijn manschappen te blijven betalen en van voorraad te voorzien, wegens de gebrekkige aanvoer uit Spanje.
dec1586: Graaf Leicester keert terug naar Engeland om verslag te doen over zijn manier van besturen. Tijdens zijn afwezigheid neemt de Raad van Staten het bestuur over, mits duidelijke instructies van de graaf om geen wijzigingen door te voeren in de gouvernementen en bevelhebbers.
jan 1587: Verraad aan de Engelse kroon door de katholieke Engelse aanvoerders Stanley en York. Ze geven Deventer en De Schans aan de Spanjaarden.
De Staten-Generaal verwittigen graaf Leicester per schrijven, opgesteld door Johan van Oldenbarneveldt. Na een antwoord van Thomas Wilkes, wordt een onderzoek ingesteld om het gedrag van Stanley en York te verklaren.
Dit onderzoek gebeurt o.l.v. FranÁois Vranck, die betoogt dat de soevereniteit in Holland altijd bij de Provinciale Staten heeft berust.
jul 1587: Robert Dudley - Graaf van Leicester - 1587 in Zutphen Graaf Leicester komt opnieuw in Vlissingen aan met een nieuw leger. Hij kan echter niet verhinderen dat de Spanjaarden Sluis veroveren.
Koningin Elisabeth heeft aan de graaf de opdracht gegeven om vrede te sluiten met de Spanjaarden.
Onder impuls van Johan van Oldenbarneveldt wordt dit request gepubliceerd, wat onvrede oproept bij de calvinisten, en waardoor Leicester hun steun verliest.
Door de mislukking van Leicester is Alexander Farnese van Parma in een sterkere positie gekomen over de opstandige gebieden.
Gelukkig voor het Noorden kan Parma wegens gebrek aan geld en voedsel geen verdere strijd leveren.
Farnese is er echter van overtuigd dat de komst van de Spaanse Armada hier vlug verandering in zal brengen.
aug 1587: Alexander Farnese van Parma neemt de belangrijke havenplaats Sluis in. Dit uiteraard ter voorbereiding van de komst van de Spaanse Armada.
sep 1587: Leicester wil Johan van Oldenbarneveldt en Maurits van Oranje gevangennemen. Deze weten echter te ontsnappen in Delft.
Leicester valt Amsterdam, Leiden en West-Friesland aan, wat echter telkens op een mislukking uitloopt.
dec 1587: Leicester wordt voorgoed uit de Nederlanden teruggeroepen. Hij sterft het volgende jaar in Engeland.
In de Nederlanden wordt hij opgevolgd door Willoughby als hoofd van de Engelse troepen.
april 1588: Na het vertrek van admiraal-generaal Leicester uit de Verenigde ProvinciŽn, wordt prins Maurits van Oranje, graaf van Nassau (geb. 13 nov 1567 Dillenburg - overl. 23 april 1625 's-Gravenhage) stadhouder van Utrecht en Overijssel.
De Raad van State behoudt macht over Buitenlandse Zaken, Oorlogs- en Legerzaken. Ook de geldmiddelen blijven door de Raad beheerd.
Door gewestelijk particularisme van de zeven provinciŽn betekent de macht van de Raad van State echter niet zoveel meer.
Prins Maurits vestigt zijn gezag in Zeeland.
Leicesters aanhanger Prouninck verlaat Utrecht later in oktober, en Sonoy onderwerpt zich aan de Staten van Holland.

[1588 was ook het jaar van de 'Armada'. Klik hier en lees de geschiedenis van de Spaanse Armada en de beschrijving van politieke en kerkelijke achtergronden.]

[Pas in 1648 wordt de vrede van Munster gesloten en is de Republiek der Verenigde Nederlanden een feit]

Bron:

www.willebroek.info/HISTORY/HIST/Hp1581.htm

1. Oud: De eerste vijf generations 1600-1800 | 2. Ouder: De Leicester stamreeks 967-16003. Oudst: Van Thomas tot Adam
4. Een kort historisch overzicht over Leicester 1585-1588 | 5. De Armada 1588 | 6. Capt. Treffry