Home | Inleiding | Zutphen | Oudste gegevens | Schrijfwijzen | Beroepen | Geloof | HRC | Stamvaders

Inleiding

De voornaamste reden voor het ontstaan van mijn familieonderzoek is dat ik in 1991 het boek "Landverhuizers" van P.J. Risseeuw gelezen heb. Deze historische roman beschrijft de emigratie van vele "Afgescheidenen" in de vorige eeuw. Hun geloof speelde een grote rol in hun dagelijkse leven. Omdat ik het geloof in God en in de Heer Jezus belangrijk vind, werd ik nieuwsgierig naar de omstandigheden waarin zij en ook andere voorouders geleefd, gewerkt en geloofd hadden. En ik ontdekte toen dat bij veel meer Sleijsters het geloof een belangrijke rol in hun leven speelde.

Mijn zoektocht begon met een kopie van een gedeelte van een stamboom, die ik van mijn vader kreeg. Naar aanleiding daarvan ben ik systematisch diverse rijks- en gemeentearchieven gaan doorzoeken, o.a. in Overijssel en in Gelderland, en de stadsarchieven van Zutphen en Amsterdam.

Bronnen
Na verloop van tijd kreeg ik nog een ander gedeelte van een stamboom in handen. Die was gemaakt door een bekend genealoog, de heer W. Wijnaendts van Resandt, in opdracht van Mrs. Shirley Sleijster in California/USA (klik hier...). Bovendien kreeg ik veel informatie van mijn broer Wout Sleijster, o.a. een stamboom die de hiervoor genoemde stamboom grotendeels overlapte, en die was gemaakt door de heer J. Verdonk, een organisator van reizen naar Hollandse kolonies in Amerika ( Stichting "In de voetsporen" ) (stamboom... en akten...).

Ook uit akten, boeken en andere geschriften verzamelde ik allerlei informatie, waarmee ik getracht heb om er een leesbaar verhaal van te maken en zo de geschiedenis wat tot leven te laten komen.
Veel dank ben ik dus verschuldigd aan de bovengenoemde personen, maar ook aan de vele anderen, die mij gegevens of materiaal ter beschikking stelden of mij op andere wijze behulpzaam waren. Het zijn er te veel om bij name te noemen.

In 1998 heb ik een losbladig boekwerk op A4-formaat uitgegeven. Veel van dat materiaal is gebruikt in deze website.
Uiteraard ben ik zeer benieuwd naar onderzoekingen van anderen! Dus ik houd mij dan ook zeer aanbevolen voor eventuele aanvullingen. Heb je iets te vragen, of op of aan te merken, stuur een emailtje naar
harry@sleijster.nl


Aan het werk in het Stadsarchief te Zutphen (20-12-2000)

De archieven

Vˇˇr 1811 werden door de kerken de Doop- en Trouw- en Begraafboeken bijgehouden, de zgn. DTB's. De datums zijn dan meestal de doop-, ondertrouw- en begraafdatum, en niet de geboorte-, trouw- en overlijdensdatum.

Voor zover het uit de documenten blijkt was de gehele familie Sleijster Nederlands Hervormd. Dat werd destijds nog aangeduid met Gereformeerd, of ook wel Nederduitsch Gereformeerd.

Na de Franse tijd reorganiseerde onze eerste koning, Willem van Oranje, de kerk die vanaf dat moment de Nederlands Hervormde Kerk heette.

De Burgerlijke Stand.

Als in 1811 de "Burgerlijke Stand" wordt ingevoerd, vinden we daarin even geen verwijzing meer naar de kerkelijke gezindte. Die wordt vanaf ▒ 1840 wel weer bijgeschreven in het "Bevolkingsregister", dat is een gemeentelijke boekhouding per woning.
De Burgerlijke stand is dus het register van de akten die op het gemeentehuis worden opgemaakt bij geboorte, huwelijk en overlijden. Hierin kun je vinden: de datum, de namen van ouders, de echtgeno(o)t(e), beroep, leeftijd, geboorteplaats, enz.. Deze akten zijn niet vrij toegankelijk, maar worden na een aantal jaren voor publicatie vrijgegeven. Dat was voor geboorteakten na 90 jaar, en voor huwelijksakten na 80 jaar, en voor overlijdensakten na 50 jaar.

Voor de periode daarna is het dus alleen via persoonlijke navraag mogelijk om gegevens te verzamelen. Van de geŰmigreerden is het uiteraard nog veel moeilijker om gegevens te krijgen. Daar ligt dus een voor een groot deel nog onontgonnen gebied.

 
Dit is de bezoekerszaal van het Stadsarchief in de Spiegelstraat 13-17 te Zutphen.

Het Bevolkingsregister

Vanaf ▒ 1842 houden de gemeenten het zgn. Bevolkingsregister bij. Dat is dus het register per woonadres. Men vindt er de gegevens van de bewoners, meestal een gezin, zoals namen, geboortedatum, geboorteplaats, huwelijksdatum, overlijdensdatum, beroep, en ook de kerkelijke gezindte. In ▒ 1938 gingen de gemeenten over op zgn. persoonskaarten, die dezelfde gegevens bevatten.