Home | Inleiding | Zutphen | Oudste gegevens | Schrijfwijzen | Beroepen | Geloof | HRC | Stamvaders

De beroepen

Opvallend is dat er in de eerste 4 generaties nogal veel militaire beroepen voorkwamen:

In de 1e generatie was stamvader Thomas "militair" bij zijn 1e huwelijk in 1625, en "sargiant" bij zijn 2e huwelijk in 1637.

In de 2e generatie trouwden zijn dochters met soldaten.

In de 3e generatie was kleinzoon Jurriaen soldaat.

In de 4e generatie werden ook weer enkele soldaten aangetrouwd.

In de 5e generatie zijn geen beroepen bekend.

In de 6e generatie is vader Roelof geweermaker.

In de 7e generatie is zoon Warneryus eveneens geweermaker, en is zoon DaniŽl geweermaker en zwaardveger.

Er zijn in de eerste 9 generaties onder de mannelijke Sleijsters ook velen geweest met heel wat vreedzamere beroepen, waarbij met name het grote aantal schilders en timmerlieden opvalt:

glazenmaker, verwer / schilder, deurwaarder, verwer / schilder, onderwijzer, kleermaker / behanger / doodgraver, apotheker / koopman, behanger, schilder, huisschilder, schilder / theol.student / boer, schilder, winkelier, bakker, gasfitter, timmerman, timmerman, zadelmaker, kuiper, timmerman, spoorweg-employe / bakker / timmerman, timmerman, schilder, wijnkoper, timmerman / metselaar, directeur ener cultuurmij

Helaas is ook van velen geen beroep bekend: