Inleiding | Roelof + Alto + Landverhuizers + Schilderij-1 + Schilderij-2 | Warnerius + citaten  | Aäron | Zwolse Courant
Philip Jacob 1819 | Berend 1829 | Jacoba brief + Jacoba interview | Shirley Sleysterboek

Roelof Sleijster (1815-1882)
Thomas > Thomas > Willem > Jan Jurjen > Jan Willem > Roelof > Jan Willem > Roelof


Het schilderij van Roelof Sleyster


In de zomer van 2002 ontving ik een emailtje van Janet Boom.

Janet heeft onderzoek gedaan naar de familie van haar man en maakte in de zeventiger jaren een reis naar Holland om te zoeken naar informatie over de Boom, Duitman en Sleijster families.
Zij heeft veel onderzoek gedaan naar de Boom familie maar zij was ook geïnteresseerd in de Sleijster familie.

De lijn van Roelof Sleijster naar... 
Roelof Sleijster & Johannah H Leisvelt
Evadina Margaret Sleijster & Henry Duitman
Jessie Duitman & Arend Jan Boom
John Alton Boom & Miriam Fath
John Edward Boom & Janet F Jones

Dus Roelof Sleyster is een over-over-grootvader van haar man, John Boom.
Janet schreef mij dat zij een prachtig ingelijst schilderij hebben dat Roelof Sleijster geschilderd heeft en dat John geërfd heeft. 
Het is een klein schilderij van een Hollands gezicht met water en boten met een windmolen, brug, en een huis of gebouw, gebouwd van hout.
Het is op een bepaalde manier mooi en hij moet een zeer getalenteerd persoon geweest zijn.


Het verhaal van het schilderij

Toen stuurde Janet mij de foto's van het schilderij en op 1 januari 2003 schreef zij:

Het verhaal van het schilderij is dat het doorgegeven is vanaf Evadina M (Sleijster) Duitman aan haar enige dochter Jessie Duitman.
Ik weet niet waarom Evadina het in bezit had of het moest zijn omdat zij in de buurt woonde en dat zij zo lang leefde dat zij 90 jaar was toen zij heenging.

Jessie had slechts één kind (mijn mans vader, John A Boom) en het viel hem toe.
Jessie woonde vele jaren samen met haar zoon en het schilderij was bij John A Boom toen Jessie stierf.
Ik had altijd van het schilderij gehouden en van de geschiedenis erachter, dus dat was het enige dat ik graag wilde voor mijn man, als John A Boom uit Florida zou vertrekken en de familieschatten nalaten aan zijn kinderen. 

Het was enige jaren in Florida en werd vochtig en er kwamen schimmelplekken op.
Dus toen wij het schilderij kregen, maakte ik het voorzichtig schoon en luchtte het en verwijderde het vuil.
Ik was zo blij dat het in de familie bleef en ik plande het om het door te geven aan mijn zoon en aan mijn kleinzoon op een dag, met de zegen van mijn man natuurlijk, omdat het werkelijk behoorde tot zijn zijde van de familie.
Er staat niets op het schilderij geschreven of op het omhulsel, we hebben alleen de informatie uit de familie traditie.
~~~~

Naschrift Harry Sleijster:
Het is dus zeker dat Roelof Sleyster het schilderij geschilderd heeft.
De afmetingen zijn 30 x 40 cm, zonder de lijst.
Het zou een plaatje van een Hollands landschap bij Arnhem kunnen zijn waar hij woonde.
Hij zou het daar geschilderd kunnen hebben of misschien schilderde hij het in Alto, terwijl hij terugdacht aan vroeger dagen.
Het is werkelijk geweldig dat het schilderij na zo'n 150 jaren nog zo goed bewaard is
.


Roelof | Schilderij-1 | Schilderij-2 | Alto | Landverhuizers | Aaron | Brief Jacoba | Interview JacobaOverzicht.pdf

 ( zt4 )

www.sleijster.nl