Inleiding | Roelof + Alto + Landverhuizers + Schilderij-1 + Schilderij-2 | Warnerius + citaten  | Ašron | Zwolse Courant
Philip Jacob 1819 | Berend 1829 | Jacoba brief + Jacoba interview | Shirley Sleysterboek

Emigranten

Inleiding

De geschiedenis van de emigratie van de "Afgescheidenen" vinden we verweven in
de historische roman "Landverhuizers" van P.J.Risseeuw. Er zijn in het boek ook veel brieven van emigranten opgenomen, o.a. een brief van Roelof Sleijster d.d. 25-8-1846. Verscheidene herdrukken verschenen van dit boek dat zeer het lezen waard is. Het gaat in dit boek om de trek naar drie plaatsen, Wisconsin, Grand Rapids en Pella.

Kijk ook even naar het schema hieronder waarin ik alle emigranten van de Sleijster-familie heb bijeengebracht.

Roelof Sleijster (1815-1882)
(Roelof - brief - interview - boek Landverhuizers - Alto)

Roelof Sleijster werd geboren op 25 december 1815. Er is een interview met zijn dochter en tevens een brief van haar, beide uit 1940. Verder heb ik citaten uit boeken en nog wat kopieŽn van akten en van andere documenten.

In mei 1846 vertrok Roelof Sleijster uit Arnhem naar Amerika, met als doel Wisconsin. Dat was kort voor het einde van zijn studie. Hij was student bij de "afgescheiden" predikanten Brummelkamp en Van Raalte en hij vervulde een belangrijke voortrekkersrol en gaf informatie door naar Nederland. Op 25 augustus 1846 stuurde hij een brief naar ds. Brummelkamp.

Op 24 september 1846 vertrok ds. Van Raalte met een grote groep, eveneens met het doel Wisconsin, maar zijn keus stond nog niet vast. Bij aankomst in Amerika koos hij echter op advies van Amerikaanse vrienden voor Grand Rapids, waar hij zeer veel moeilijkheden te overwinnen kreeg en waar velen die winter stierven. 

Lees de brief en het interview met Jacoba Rijniera Sleyster, en de vele citaten uit diverse boeken.

In april 1847 vertrok ds. H.P.Scholte met een groep naar Pella, het stadje waar tot op heden de Nederlandse oorsprong duidelijk te zien is. Warnerius Sleijster kwam in 1852 in Pella aan. Hij wordt niet genoemd in het boek van Risseeuw.

Warnerius Sleijster
( Warnerius - citaten )

Warnerius Sleijster werd geboren op 17 januari 1818. Hij emigreerde in 1852 naar Pella, trok in 1872 verder naar Orange City. Tussendoor kwam hij enkele keren terug in Zutphen, waar hij in 1891 stierf.

Het levensverhaal van Warnerius Sleijster was wat moeilijker te ontdekken. In enkele boeken komt zijn naam voor en alle documentatie die op hem betrekking had, heb ik opgenomen in de 'citaten'. In het bevolkingsregister van Zutphen vond ik enkele gegevens over zijn vertrek en terugkeer.

Lees de levensbeschrijving van Warnerius en de citaten uit diverse boeken.

Schema van de emigranten

De Afscheiding

De Afscheiding vond plaats in 1834. De reden ervan was het toenemende modernisme in de leer. De naam "Christelijk Afgescheiden Gemeente" werd in 1869 veranderd in Christelijk Gereformeerde Kerk.
De Afgescheidenen werden gedwarsboomd en vervolgd. Bijeenkomsten met meer dan 20 personen werden verboden, er werden kerkdiensten verstoord door de overheid en hoge boetes opgelegd, dominees werden zelfs in de gevangenis gezet.
Samen met de economisch slechte toestand (veepest en aardappelziekte) was het voor grote groepen voldoende reden om in 1846 en de jaren daarna te gaan emigreren naar het land van de vrijheid Amerika.

Emigratie-overzicht
- Ds. A.C. van Raalte vertrok in 1846 met een groep en stichtte in 1847 Holland in Michigan.
- Ds. M.A. Ypma vertrok in 1847 met een groep van 82 Friezen en stichtte na 7 weken op zee en 5 weken door de Hudsonrivier, Eriekanaal en Eriemeer, Vriesland in Michigan.
- Ds. C. van der Meulen vertrok ook in 1847 met een groep Zeeuwen en stichtte Zeeland in Michigan.
- Ds. H.P. Scholte vertrok met een grote groep van 800 mensen, ook in 1847, en stichtte Pella in Iowa.
- Ds. Seine Bolks vertrok in 1848 en stichtte Overisel in Michigan met een groep van 87 afgescheidenen uit Hellendoorn en omgeving.

Ypma en Bolks
In de staat Illinois werden in 1847 ten zuiden van de stad Chicago twee Nederlandse nederzettingen gesticht: Laage en Hooge Prairie. Laage Prairie, vanaf 1869 South Holland geheten, is een voorstad van Chicago, en
werd gesticht door een groep mensen uit Zuid-Holland. Hooge Prairie, 10 km noordelijker, heet nu Roseland, een wijk in Chicago, werd in 1849 gesticht door een groep uit Noord-Holland.
Ds. Ypma en ds. Seine Bolks dienden in de beide gemeenten. Ypma van 1855-1861, waarna hij vertrok naar Alto, waar hij overleed in 1863 (52jr).
Ds. Bolks diende er enkele maanden in 1952. Daarna in Grand Haven en van 1855-1861 in Milwaukee, hielp in 1855 bij de oprichting van de Reformed Church in Alto, en in 1861 ging hij naar Chicago, van waaruit hij tevens diende in de beide Prairie-gemeenten, maar in 1862, na 1 1/2 jaar dus al, werd hij daar
voorganger.
In 1865 vertrok hij naar Zeeland waar hij de 3e predikant werd, na C. van der Meulen en ....
In 1871 vertrok hij naar Orange City in Iowa, waar net een groepje emigranten uit Pella zich gevestigd hadden (o.a. Henry Hospers, Jelle Pelmulder, Sjoerd Uukes Sipma en Warnerius Sleyster.
Tot 1878 was hij er actief predikant, maar ook werkte Bolks ook op maatschappelijk gebied keihard mee aan de opbouw van de nederzetting.
Ook de jaren na zijn emeritaat. Hij werd 'founding father' van de (latere) Northwestern College.
Seine Bolks overleed in 1894 op 80-jarige leeftijd en werd begraven in Sioux City.

Links
Boekbespreking in het Reformatorisch dagblad 20-12-2006: Gereformeerden in Amerika...
Overzicht van GeŽmigreerde Sleijsters en gegevens van enkele volkstellingen (pdf)...