Jan Willem Roelof Daniėl + Jan Henderik Zt4 / blad 4
5.±1730 6. ± 1760 7. ± 1790 8. ± 1820 9. ± 1850  10. ± 1880
  1.Albarta Hendrika
    gb Zt 12-12-1828
    ov Zt 20-4-1872
*** zie aansl   tr Zt 14-5-1856
blad Zt3 ***    Jan Derk Willemsen
    gb Zt 30-12-1830
    ov Zt 22-3-1889
  1.Johanna Willemina
    2.Johanna Frederika
  2.Engelina Margrita   gb Zt 8-9-1830
      ov Zt 1-11-1863
  3.Jan Willem   winkelierster
Thomas   >>> zie Zt2
  gb ±1600     3.Jan Willem------------> 1.Antje
  4.Warneryus   gb Zt 18-5-1832   gb Zt 27-11-1861
v   >>> zie Zt3   ov Zt 27-3-1862   ov Zt 16-9-1863
      winkelier
1.Thomas   5.Margarietha   tr Zt 16-5-1860
  gb 1638         Engelina   Engelina Johanna
      Frederika Timrott
v   6.Daniėl---------------->   gb Zt 29-9-1832
    gb Zt 6-11-1798   dv Pieter T. en
4.Willem     ov Zt 1-9-1861   Clasina Sleijster/6b8
  gb 1671     1828 geweermaker   adr Spittaalstr
    1830 zwaardveger
v     1862 winkelier 4.Aaltjen
  1.Jan Hendrik   tr1 Zt 2-5-1827   gb Zt 5-4-1834
6.Jan     Aaltjen Freriks   ov Zt 16-3-1836
Jurjen 2.Albartus   gb Zt 24-5-1801 5.Annigjen
  gb 1707     ov Zt09-1851   gb Zt 14-11-1835
  3.Daniėl   dv Fredrik Klaassen F.+   ov Zt 9-12-1835
v     Alberta Hendrica Visser
  4.Jenneken   tr2 Zt 19-4-1854 6.Frederik Klaas
  1.     Reiniera Alberta   gb Zt 31-10-1836
  Jan 5.Roelof---------------->   Roeterink   ov Zt 28-6-1857
  Willem------>   gd Zt 6-3-1766   gb Zt 28-7-1808   bakkersleerling
    gb 1729   ov Zt 20-4-1835   dienstbode
    tr   tr Zt 26-11-1789   adr Markt 1 7.Roelof
    Johanna   Johanna v Ouwerkerk     gb Zt 10-10-1837
    Hendriks   7.Magrieta   ov Zt 9-6-1839
  *** zie blad  Zt2   gb Zt 31-10-1799
    ov Zt 6-10-1871 8.Roelof
<zie     tr Joannes Meuleman   gb Zt 9-11-1839
aansl     gb Olst 20-3-1809 RK   ov Zt 5-3-1840
blad     timmerman/wagenmaker 9.Daniėl
Zt1       gb Zt 9-11-1839
  8.Klaaziena
    gb Zt 11-10-1802 10.Annigjen
    ov Zt 28-9-1865   gb Zt 19-4-1841
    tr Zt 8-11-1827   ov Zt 5-3-1864
    Petrus Timrott
    gb Breda ± 1794 11.Daniėl
    timmerman, 1844 ge-   gb Zt 19-7-1842
    rechtsdienaar,   ov Zt 9-9-1842
    (dochter EngelinaJF T.
    trouwt neef Jan Willem 12.Aaltjen
    zv Joannes T. en   gb Zt 23-9-1843
    Cornelia Leemans   ov Zt 24-10-1851(wed)
      tr
  9.Engelina J(oh)anna
    Hendrieka 1.Johan Roelof
    gb Zt28-1-1805   gb Zt 27-7-1844 NH
    ov Dev 27-2-1873   ov Zt 17-1-1865
    winkelierster
    tr Derk Kers/Kits(?) 2.Hermina Derkje Hendrika
    gb ± 1803 onderw.   gb Zt 28-1-1846 NH
      ov Zt 7-4-1866
  10Jan Hend(e)rik--->
    gb Zt 8-7-1807 NH 3.Johanna Hendrika Derkje
    ov Zt 23-7-1874   gb Zt 13-11-1849 NH
    (hoofd)onderwijzer   ov Angerlo 3-9-1933*
    tr Zt 1-5-1844
    Derkjen Hendrika 4.Hendrikus
    Colenbrander   gb Zt 18-10-1851 NH
    gb Zt 11-4-1818   ov Angerlo 27-10-1935*
    ov Zt 18-11-1877   onderw/23-7-1878 n Angerlo
    dv Derk Hendrik C.   boekhouder
    en Harmina Jebbink   rentmeester
    adr Hospitaalstr/
    Spittaalstr
    23-7-1878 n Angerlo 5.Johanna Wesselina
      gb Zt 18-11-1853 NH
  11.Catharina   ov Zt 6-12-1875
    gb Zt 26-10-1808
    tr DenHaag 8-11-1843 6:Engelina Johanna Frederika
    Dirk Laarman   gb Zt 13-5-1856 NH
    gb ± 1807   ov Doesburg 8-4-1952*
    zv Cornelis+Cornelia
     Klijn from Harderwijk 7:Hermina
    ov Orange City    gb Zt 14-10-1859 NH
    12-2-1879   ov Angerlo 18-3-1952*
      onderwijzeres
  12.Janna Frederika grafkelder te Angerlo
    gb Zt 26-9-1813
    ov Zt 25-3-1868
    tr Zt 6-11-1833
    Hendrik Gravestein
    gb Rdam 19-5-1807
    ( 1k:Ellen in 1847 n USA
    m John Kastein)
  Corr. Twilah DeBoer