Inleiding | Roelof + Alto + Landverhuizers + Schilderij-1 + Schilderij-2 | Warnerius + citaten  | Aron | Zwolse Courant
Philip Jacob 1819 | Berend 1829 | Jacoba brief + Jacoba interview | Shirley Sleysterboek

Jacoba Rijnira Sleijster (1859-1950)
Thomas > Thomas > Willem > Jan Jurjen > Jan Willem > Roelof > Jan Willem > Roelof

Een brief uit 1940
van Jacoba Rijniera Sleyster, dochter van Roelof Sleyster

Waupun/Wisc. 21 april 1940.

Waarde neef,

   Uw brief van de 6e dezer heb ik ontvangen en van de inhoud kennis genomen. Ik ben blij te weten dat er na al deze jaren nog iemand van onze verwanten in het verre Nederland is, die zoveel belangstelling heeft om naar ons wedervaren te informeren en ik zal trachten alle vragen naar mijn beste vermogen te beantwoorden.

Ja, ik wist dat ik een oom Jacob in Nederland had en dat hij een groot gezin met kinderen had. Toen mijn grootvader en mijn vader leefden, hielden wij contact met hem, maar na hun dood is alle correspondentie opgehouden. Ik ben niet de enige levende afstammeling van Roelof Sleyster; de jongste kinderen zijn nog in leven, waarvan ik de oudste 80 jaar oud ben. Er zijn 15 kleinkinderen en 53 achterkleinkinderen. Wij zijn verspreid over heel de Verenigde Staten, van de Atlantische tot de Grote Oceaan, van kust tot kust, maar ik blijf met allen in contact.

U bent zo vriendelijk te informeren, of ik het geloof en de hoop van mijn grootvader en mijn vader heb, en ik geloof dat ik oprecht kan zeggen, dat ik met Gods hulp het geloof behouden heb, en ik zing dikwijls het lied "Geloof van mijn vader, heilig geloof, ik wil U trouw zijn tot mijn dood". Vanaf mijn vroegste jeugd werd mij geleerd mijn vertrouwen op de Heer te stellen en te leven naar Zijn inzettingen en verordeningen.

Ik stel er prijs op u te laten weten, dat ik blij was met de foto van uw stiefmoeder; het was attent van u, daaraan te denken en ik wil u een wederdienst bewijzen door een paar foto's te sturen van afstammelingen van uw oom Roelof. Ik zelf, oud 80 jaar, mijn broer Ben, oud 70 jaar, Dr. Rock Sleyster, mijn neef, oud 60 jaar en mijn achterneef Alton Boom, oud 25 jaar, lijken op mijn vader en zijn trots op hun Hollandse voorouders.

Ik zie met plezier de ontmoeting met uw zoon Jan Willem tegemoet en ik hoop, dat er niets zal gebeuren, dat hem verhindert naar Waupun-Wisconsin te komen. Niemand van mijn vaders familie is ons ooit komen opzoeken. Een neef van mijn moeders familie, Johan Liesveld geheten, uit Arnhem, bracht ons lange tijd geleden een kort bezoek.

Ik heb in mijn bezit een "Gids voor Arnhem en Omstreken", een flesje water uit de Rijn, verschillende ansichten en kaarten. Een plaat van de Kath. kerk naast het huis waar J.W. Sleyster voor het vertrek naar Amerika woonde.

Herinnert u zich, of uw grootvader ooit opmerkte, dat de Sleysters van adel waren en dat zij een wapenschild hadden? Het is verloren gegaan en ik heb dikwijls gewenst dat ik het had. Ik zal gaarne weer iets van u horen, want ik stel belang in Nederland.

Uw toegenegen Jacoba Rijniera Sleyster

 ---------------------------------------------------------------

Jacoba Reinira is in 1950 gestorven.

  VRAGEN:

Ben is Jacoba's jongste broer.
Rock is de zoon van haar oudste broer John William.

Wie is achterneef Alton Boom?
Wie heeft de foto's die Jacoba naar Nederland zond?

Wie is oom Jacob? Oom Jacob is de jongste broer van Roelof Sleijster.
Wie is neef/zoon Jan Willem die Jacoba gaat bezoeken?
  Neef:  Jan Willem 1860-1953?
  Zoon: Jan Willem 1883-1943? Of een generatie later?

 

Roelof | Schilderij-1 | Schilderij-2 | Alto | Landverhuizers | Aaron | Brief Jacoba | Interview JacobaOverzicht.pdf