Roelof + Alto + Landverhuizers + Shadowbox-1 + Shadowbox-2 | Warnerius + citaten | Aron | Zwolse Courant
Philip Jacob 1819 | Berend 1829  | Jacoba letter | Jacoba interview | Rock | The Shirley Book | Book "Netherlanders in America"

Roelof Sleyster (1815-1882)
Thomas > Thomas > Willem > Jan Jurjen > Jan Willem > Roelof > Jan Willem > Roelof

De begraafplaats in Alto, Wisconsin
( The Alto Cemetery )Journalist Wout Sleijster
van de Zwolse Courant bezocht in 1989 Amerika. Hij volgde de voetsporen van de Nederlanders die in 1846 en 1847 naar Amerika emigreerden.


Wout Sleijster
schrijft over Alto:
Na duizenden kilometers highway had ik mijn portie bezoeken aan begraafplaatsen met veel Nederlandse familienamen wel gehad.

Ik besloot die hete ochtend in dat gehucht, Alto geheten, wat te wandelen.
Veel attractiefs is in Alto niet te ontdekken...

... dus belandde ik al snel - jawel - achter de First Reformed Church op de begraafplaats van Alto...Journalist Wout Sleijster of the (Dutch) Zwolle Newspaper visited America in 1989. He followed the footprints of the Dutch people that emigrated to America in 1846 en 1847.

Wout Sleijster writes about Alto:
(After thousands of kilometers highway I have had my portion of visites of cemetaries with many Dutch familynames.

I decided on that hot morning in that hamlet, called Alto, to walk somewhat.
Much attractives is not to discover in Alto...)

(... so I landed already soon - yes - behind the First Reformed Church on the Alto cemetary...)

... met bij de ingang dat intrigerende bord: "Please no shooting in cemetery"

"Verzoeke niet te schieten op de begraafplaats".

... with near the entry that machination board: "Please no shooting in cemetery"

Amper twee minuten later stond ik als aan de grond genageld: "Sleyster", en dan nog een grafsteen met die naam, en nog n, en nog n; vier op rij. Daarbij de steen van Roelof Sleijster, een markant figuur, n van de eerste landverhuizers. Op zo'n moment ben je even sprakeloos. En je denkt: "Dat ik dit als journalist ervaar!"
Het graf van Roelof Sleyster - BORN Dec 25 1815 
DIED June 4 1882 AE 66ys. 6 ms. 24 ds.
(Hardly two minutes later I stood there as nailed to the ground: "Sleyster", and than again one more gravestone with that name, and one more, and one more; four on a row. Furthermore the stone of Roelof Sleijster, a striking figure, one of the first emigrants. On such a moment you are speechless. And you think: "That I, as a journalist, experiance this!")
The grave of Roelof Sleyster - BORN Dec 25 1815 
DIED June 4 1882 AE 66ys. 6 ms. 24 ds.

Het graf van zijn vrouw Johanna Sleyster-Liesveld >
The grave of his wife Johanna Sleyster-Liesveld
BORN Apr. 6. 1822 DIED Aug. 8. 1913 AE 91 ys. 4 ms. 2 ds.Het graf van hun jong gestorven kleindoch-
tertje Rose Sleyster


The grave of their young deceased grantdaughter Rose Sleyster
BORN Nov. 21.1890 DIED Sep. 28.1891 AE 10 mo. 8 Das.


Het graf van hun dochter Jacoba Rijniera Sleyster 
(1859 - 1950)
Van haar is een interview en een brief bewaard gebleven.

The grave of their daughter Jacoba Rijniera Sleyster  (1859 - 1950)
Of her is conserved an interview and a letter .)
 

Alto in Googlemaps op "Roelof Sleyster emigrant to Alto..."

Ga naar het overzicht van de Zwolse Courant-artikelen van Wout Sleijster
Go to the overview of the (Dutch) Zwolse Courant newspaper reports of Wout Sleijster

Much more about Alto... | Alto biography | More graves...

Roelof + Alto + Landverhuizers + Shadowbox-1 + Shadowbox-2 | Warnerius + citaten | Aron history | The Shirley Book
Philip Jacob 1819 | Berend 1829  | Jacoba letter | Jacoba interview | Roelof's dochter Effie | Rock | Book "Netherlanders in America"

designed by Sitelight