Heerder aannemers  | 4xWarnerius Warnerius van Ouwerkerk | Hendrik Willem | HeinKerkgeschiedenisBegraafplaatsen
Riek | Gerritje | Warnerius A | Hendrik Willem Johannes | Henk WEH | Truus | Kwartierstaat | Gezina Hendrika | Grietje | Johanna

Geertruida Hendrika Elisabeth Sleijster (1920-2012) Heerde ( he2 )
Thomas > Thomas > Willem > Jan Jurjen > Jan Willem > Roelof > Warneryus > Warnerius van Oukerk > Warnerius > Hein > Truus

Overleden 15-8-2012
Op 15 augustus 2012 overleed Truus Sleijster op de Wendhorst in Heerde, waar zij op 9 juli 2012 was komen wonen.
Kort daarvoor werd op Brinkhoven deze foto van haar gemaakt.


Afscheidsdienst
Op 21 augustus 2012 werd de afscheidsdienst gehouden, waarvan een opname werd gemaakt.

Luister hier de mp3 van de dienst...

Indrukwekkend om nog eens te horen. Het mooie gedicht "Zalig..."dat Betsy voorlas, waarin we tante Truus zo goed herkenden. De herinneringen van Wim van de Kooij... waren goed om te horen, treffend zoals tante Truus erin naar voren kwam. Het levensoverzicht dat Riet zo goed verwoordde maakte weer indruk: met 2 pond ter wereld komen, 92 worden en het geloof, dat zo belangrijk voor haar was, behouden. 
Klaas Pul overdacht haar leven, de moeilijke laatste jaren, de dementie, de verwarring bij tante Truus. Maar de teksten en de liederen en de bijbelteksten die zij in goede tijden aanreikte, waren een goede leidraad voor de overdenking en voor de hele dienst.

Klik hier voor de liturgie...


Bij het graf
gesproken door Harry Sleijster
Een paar gedeelten uit 1 Korinthe 15 - over de opstanding van de lichamen een soort geloofsbelijdenis we horen Gods wijsheid want mensen kunnen dit zelf niet weten:

1 Korinthe 15:
1 Ik maak u bekend, het evangelie, dat ik u verkondigd heb, dat u ook aangenomen hebt, waarin u ook staat, 2 waardoor u ook behouden wordt...

3 dat Christus is gestorven voor onze zonden, naar de Schriften, 4 en dat Hij is begraven en dat Hij op de derde dag is opgewekt, naar de Schriften,...

35 Hoe worden de doden opgewekt? En met wat voor lichaam komen zij? 
36 Wat u zaait, wordt niet levend, tenzij het sterft, 37 en wat u zaait, is niet het toekomstige lichaam, maar slechts een korrel, bijvoorbeeld van tarwe, of van iets anders. 38 Maar God geeft er een lichaam aan, zoals Hij dat gewild heeft, en wel aan elk zaad zijn eigen lichaam [ de tarwekorrel wordt een halm, als je een lichaam zaait, krijg je een... halm... iets veel mooiers]

42 Zo is het ook met de opstanding van de doden. Er wordt gezaaid in vergankelijkheid, er wordt opgewekt in onvergankelijkheid; 43 er wordt gezaaid in oneer, er wordt opgewekt in heerlijkheid; er wordt gezaaid in zwakheid, er wordt opgewekt in kracht. 44 Er wordt een natuurlijk lichaam gezaaid, er wordt een geestelijk lichaam opgewekt.

50 Dit zeg ik, broeders en zusters, dat vlees en bloed Gods koninkrijk niet kunnen berven en het vergankelijke berft niet de onvergankelijkheid. 51 Zie, ik zeg u een verborgenheid. Wij zullen niet allen ontslapen [dat is als Jezus terugkomt, dan is er geen sprake van ontslapen, zoals dat nu is gebeurd] , maar allen zullen wij veranderd worden, 52 in een oogwenk, bij de laatste bazuin, want de bazuin zal klinken en de doden zullen onvergankelijk opgewekt worden en wij zullen veranderd worden. 

Daar staan natuurlijk nog meer mooie dingen in het vervolg. Maar hierbij, bij dit vooruitzicht, wil ik het graag laten.


Truus op de Emmaschool (midden achterste rij - klik voor groter formaat)

 ( he2 )