Heerder aannemers  | 4xWarnerius Warnerius van Ouwerkerk | Hendrik Willem | HeinKerkgeschiedenisBegraafplaatsen
Riek | Gerritje | Warnerius A | Hendrik Willem Johannes | Henk WEH | Truus | Kwartierstaat | Gezina Hendrika | Grietje | Johanna

De Heerder Sleijsters - een geslacht van
aannemers, architecten, metselaars en timmerlieden
- een overzicht van hun werk -


Dorpsgezicht van Heerde - mei 1999
De NH-Kerk met daarvoor het oude postkantoor (gebouwd in 1897)

De familie Sleijster was een geslacht van bouwlieden. Oorspronkelijk kwamen zij uit Zutphen en vanaf 1847 wonen zij in Heerde. In dat jaar trouwde Warnerius van Oukerk Sleijster, timmerman, met Hendrikje Nijmeijer uit Heerde. Zijn zoon Warnerius Sleijster was eveneens timmerman en metselaar en ook zijn kleinzonen waren timmerman, aannemer en architect. Zij waren de bouwers van diverse markante gebouwen in Heerde. Van enkele gebouwen zijn omstreeks die eeuwwisseling foto's gemaakt, die hieronder getoond worden. Verder volgen hieronder nog enkele recente foto's van karakteristieke panden die ook vandaag nog in ons dorp zijn te bewonderen.

Heerde in 1843

Duidelijk is op deze kaart uit 1843 te zien dat er in de tijd dat Warnerius Sleijster naar Heerde kwam nauwelijks enige huizen stonden.

Alleen in het centrum stond een weinig gesloten bebouwing, maar verder was er alleen veel heide, weinig bos en hier en daar wat verspreide bebouwing.

 

Heerde in 1887

Dit is een kaart van Heerde omstreeks het jaar 1887.

Ook hier is duidelijk te zien hoe weinig bebouwing er staat.

Alleen langs de Dorpsstraat en tot ongeveer halverwege de Bonenburgerlaan stond aaneengesloten bebouwing.

Het Langeslag is een streeplijn, een zandweg die van onder vanaf de Keuterstraat richting de kerk loopt (dat pad is er nog steeds), maar halverwege afbuigt naar linksboven naar het postkantoor.

 

 

  
De bouw van het postkantoor in 1897


Op de hoek van de Dorpsstraat en de Langeslag werd in 1897 het postkantoor gebouwd.
Midden voor de deur staat Warnerius (3) Sleijster.
 

Timmerlieden
Het ontwerp voor het postkantoor was van architect Wissink. De gemeente kocht het pand van mejuffrouw A. Keijzer, dat werd bewoond door 'het gezin van den winkelier Overbosch'. Bang om bij de bouw verliezen te lijden, besluiten B en W om de timmerlieden van Heerde buiten de inschrijving te laten. Ze zouden niet capabel genoeg zijn voor zo'n groot werk. De raad denk er echter anders over. Na de inschrijving blijken C. Dragt en W. Sleyster de laagste inschrijvers te zijn met 8650 gulden. De bouw wordt hun gegund.
Eigendom
De hoogte van de huur die de Gemeente van het Rijk ontving, was vaak punt van discussie in de Raad. In 1962 werd het postkantoor voor 42.000 gulden verkocht aan het Rijk. In 1971 wordt het gebouw weer teruggekocht als het Rijk de grond voor de nieuwbouw aan de Brinklaan koopt. In 1975 werd het nieuwe postkantoor aan de Brinklaan in gebruik genomen.

Het oude postkantoor werd een restaurant.
Bij een verbouwing in 1997 werden diverse attributen van de bouwers gevonden. Zie het krantenartikel hieronder.


Zwolse Courant, 29 november 1997

De verbouwing van Hotel Boeve in 1903


Staande van links naar rechts :
links met witte overhemden: G.J. Tabak, B.J. Bosch, Johan Tabak, E. Tabak,
daarnaast staat de jongste broer van Warnerius: Hendrik Sleijster (1866-1916),
midden voor de deur staat, met baard, een onbekende knecht,
naast hem staat de oudste zoon Warnerius van Ouwerkerk Sleijster (1875-1968),
naast hem vader Warnerius Sleijster (1847-1928) en de jongste zoon: Arend Jan Sleijster (1894-1978), E.J.Jonker
Drie personen zittend op de voorste rij:
een onbekende knecht, Teunis van de Velde, en de tweede zoon Hendrik Willem Sleijster (1878-1945)

 

De 4 zonen van Warnerius Sleijster

Warnerius van
Ouwerkerk Sleijster
1875 - 1968

Hendrik Willem
Sleijster
1878 - 1945

Hein
Sleijster
1887 - 1983

Arend Jan
Sleijster
1894 - 1978

De bouw van Bonenburgerlaan 72 tot 76
Arend Jan Sleijster

In het jaar 1916 bouwde de familie aan de Bonenburgerlaan drie dezelfde woningen naast elkaar. Arend Jan Sleijster bouwde daarbij zijn eigen woning, de middelste, nr. 74, hier rechts op de foto. Tot voor kort woonde daar zoon Johan (Arend Johan). Op nr. 76 woonde Arend Jan's dochter Gerrie (Gerritdina Warneria), getrouwd met Piet Eilander

 
1916 - Bonenburgerlaan 76 en 74

De Heerder architect
Warnerius van Ouwerkerk Sleijster
1875 - 1968

Hij bouwde in de volgende jaren, tot ongeveer 1935, diverse markante huizen. In het tijdschrift van de Heerder Historische Vereniging schreef in 1991 de heer Ronald A.E. Duk een artikel over de architectuur in Heerde, waaraan ik de onderstaande informatie heb ontleend.

Warnerius van Ouwerkerk Sleijster leverde werk met sterk wisselende stijlkenmerken. Het zijn alle zgn. "interbellum"-huizen, d.w.z. be´nvloed door vele architectuurstromingen.


1919 - "Zonnestein" aan de Keuterstraat 1
Het oorspronkelijk plan is neo-classicistisch. De symmetrische voorgevel is nauwelijks meer te onderscheiden, want hij is uitgebouwd met een kleine aanbouw met een trapgevel voor het hoofddak.


1926 - Eperweg 34
Qua stijl is dit pand in Heerde een uniek gebouw. De villa is gebouwd in neo-classicistische stijl en de stijl is ook weer typisch "interbellum". Er is een ruime middenbeuk. Bij latere gebouwen in deze stijl werd de middenbeuk steeds smaller tot alleen een gang overbleef. Opvallend is de symmetrische voorgevel. Het traditionalistische aanzien wijt Duk aan een conservatieve calvinistische instelling in Heerde. Deze villa werd gebouwd voor dhr. Van Apeldoorn, directeur van de Klokzeepfabriek.

 


1928 - Zwolseweg 28
Karakteristieke woning is symetrisch gebouwd met ruime overstekken
en gebroken kap.

 


1931 - Lijsterbeslaan 1
Asymmetrisch gebouwd, met een erker om de belangrijkste kamer er uit te laten springen.
Verder vallen de ruime overstekken op en de afwijkende kapvorm.

 


1933 - Veerstraat 49
Een mooi expressief huis met een steil zadeldak en kloeke overstekken, gebouwd in chaletstijl.
Alle belangrijke bouwkundige onderdelen werden erg expressief uitgevoerd.
Een entree met boog en ook weer de belangrijkste kamer uitgebouwd als erker.

www.sleijster.nl

designed by Sitelight