Heerder aannemers  | 4xWarnerius Warnerius van Ouwerkerk | Hendrik Willem | HeinKerkgeschiedenisBegraafplaatsen
Riek | Gerritje | Warnerius A | Hendrik Willem Johannes | Henk WEH | Truus | Kwartierstaat | Gezina Hendrika | Grietje | Johanna

Warnerius van Ouwerkerk Sleijster (1875-1968) ( He1 )
Thomas > Thomas > Willem > Jan Jurjen > Jan Willem > Roelof > Warneryus > Warnerius van Oukerk > Warnerius > Warnerius van Ouwerkerk

Heerde 4xWarnerius Heerder aannemers  | Herinneringen van Jan Boonstra

Warnerius van Ouwerkerk en Hendrikje van Olst


De Heerder architect
Warnerius van Ouwerkerk Sleijster
1875 - 1968

bouwde in Heerde tot ongeveer 1935, diverse markante huizen.


In een tijdschrift van de Heerder Historische Vereniging schreef in 1991
de heer Ronald A.E. Duk een artikel over de architectuur in Heerde:


Hij leverde werk met sterk wisselende stijlkenmerken.
Het zijn alle zgn. "interbellum"-huizen, d.w.z. be´nvloed door vele architectuurstromingen.
(Meer daarover zie onder)

Warnerius van Ouwerkerk Sleijster en Hendrikje van Olst  trouwden op 26 april 1902, maar hun huwelijk bleef kinderloos. 

In maart 1911 namen zij drie kinderen in hun gezin op: Maria Roelofina, Albertus en Roelof Boonstra resp. 9, 8 en 6 jaar oud.


 
Maria,  Roelof  en  Bertus  Boonstra


Warnerius van Ouwerkerk Sleijster was een zeer geziene persoonlijkheid in Heerde. Hij was ouderling bij de Geref. Kerk en afgevaardigde naar de classis.

Hij was timmerman, aannemer en architect, en bouwde o.a. het huis "Zonnestein" aan de Keuterstraat 1 (1919); de grote villa aan de Eperweg 34 (1926); het huis Lijsterbeslaan 1 (1931) en het huis aan de Veerstraat 49 (1933).
Voor meer informatie en foto's, bekijk
de pagina van de Heerder aannemers.
Deze huizen werden besproken in een artikel in het blad "Heerde Historisch" van december 1991.
Ten onrechte wordt in dat artikel steeds alleen de naam Ouwerkerk als achternaam gebruikt.

Warnerius van Ouwerkerk Sleijster overleed te Zwolle op 28 december 1968 op 93-jarige leeftijd, 6 jaar na het overlijden van zijn vrouw (Zie: Nieuwe begraafplaats te Heerde).

Lees ook de HERINNERINGEN van Jan Boonstra, de zoon van Bertus Boonstra...


Zij woonden aan de Bonenburgerlaan 52, waar nu het autobedrijf van Van Leeuwen (nu Bartels) gevestigd is.


▒ 19
65 - Bonenburgerlaan 52 te Heerde
op deze plek staat sinds 1971 de showroom van Garage Van Leeuwen, later Bartelds - klik hier...


▒ 1910 - Bonenburgerlaan 52 te Heerde
Op de foto v.l.n.r.: Slager A.Barendsen (woonde op nr 54), ?, W.van Ouwerkerk Sleijster, H.de Graaf, schilder Wittingen, 
Joh. van Leeuwen, Mw. van Leeuwen met hun dochter. Rechts op nr.50 de smederij en rijwielhandel van Joh. van Leeuwen.


 ( He1 )