Heerder aannemers  | 4xWarnerius Warnerius van Ouwerkerk | Hendrik Willem | HeinKerkgeschiedenisBegraafplaatsen
Riek | Gerritje | Warnerius A | Hendrik Willem Johannes | Henk WEH | Truus | Kwartierstaat | Gezina Hendrika | Grietje | Johanna

De Heerder Sleijsters - 4x Warnerius
Jan Jurjen > Jan Willem > Roelof > 1.Warneryus > 2.Warnerius van Oukerk > 3.Warnerius > 4.Warnerius van Ouwerkerk

Inleiding

De Heerder tak van de familie Sleijster begint met de komst van Warnerius van Oukerk Sleijster naar Heerde. Hij werd in 1815 in Deventer geboren en trouwde in Heerde op 30 januari 1847. In welk jaar hij precies naar Heerde kwam is niet geheel duidelijk. Misschien met zijn huwelijk of misschien reeds enkele jaren daarvoor.

Hij was de tweede Warnerius in een hele rij die van vader op zoon vernoemd werden. Zijn grootvader, Roelof Sleijster, was namelijk in Zutphen getrouwd met Johanna van Ouwerkerk, de dochter van Warnerius van Ouwerkerk. En naar deze geliefde schoonvader zijn vele Sleijsters vernoemd, en ook bijna de hele Heerder stamreeks.


De kerkelijke geboorte-inschrijving van Warneryus Sleijster - geboren 22 februari 1794 - gedoopt 25 febr.

De naam Warnerius Van Ouwerkerk Sleijster

De voornaam Warnerius van Ouwerkerk komt dus van de schoonvader van twee neven: Roelof Sleijster en Hendrik Willem Sleijster. Zij trouwden in 1788 en 1789 beide met een dochter van Warnerius van Ouwerkerk. Hij was blijkbaar zo'n geliefde schoonvader dat Hendrik Willem in 1790 zijn eerste zoon de volledige voornaam Warnerius van Ouwerkerk gaf. Deze zoon is waarschijnlijk reeds op jonge leeftijd overleden.
De tweede keer dat opa Warnerius van Ouwerkerk vernoemd werd, was in 1794 toen Roelof Sleijster zijn 4e kind de naam Warneryus gaf. 

 
De naam Van Ouwerkerk werd dus als een toevoeging aan de voornaam Warnerius gegeven. Er werd echter niet altijd even nauwkeurig met de naam omgegaan, want de spelling varieert nogal eens. Soms lees je mét "van" en soms zonder "van". Of Oukerk in plaats van Ouwerkerk. Waarschijnlijk is ook hier, net als in de 17e eeuw bij de spelling van de achternaam, op de klank afgegaan. Omdat het om een voornaam ging zal de ambtenaar van de burgerlijke stand het al gauw goed gevonden hebben. De volledige en juiste omschrijving zou dus Warnerius van Ouwerkerk Sleijster moeten zijn.


Hier begint dus de volgende stamreeks van de vier Warneriussen:

Roelof Sleijster gehuwd met Johanna van Ouwerkerk:

1. Warneryus Sleijster >>> hij trouwt met Grietjen Velthorst
(geweermaker, omgekomen op reis naar Indië)

2. Warnerius van Oukerk Sleijster >>> hij trouwt met Hendrikje Nijmeijer
(timmerman, naar Heerde gekomen in 1847)

3. Warnerius Sleijster >>> hij trouwt met Hendrika Sluiseman
(timmerman, oudste van 7 kinderen)

4 Warnerius van Ouwerkerk Sleijster >>> hij trouwt met Hendrikje v Olst
(architect, oudste van 8 kinderen)

1. Warneryus Sleijster (1794 - ..?.) x Grietjen Velthorst

De eerste Warnerius werd bij de kerkelijke inschrijving voor de doop ingeschreven als Warneryus.
Als hij 21 jaar later zelf zijn eigen zoon aangeeft, geeft hij als zijn eigen naam op: Warnerius.

Er zijn verder weinig gegevens van hem bekend. Hij werd geboren te Zutphen op 22 februari 1794 als het vierde kind in een rij van twaalf kinderen van Roelof Sleijster en Johanna van Ouwerkerk, de dochter van Warnerius van Ouwerkerk.

In de index op het lidmatenregister van de Ned. Hervormde Kerk te Zutphen wordt vermeld dat Warnerius Sleister in april 1811 is aangenomen. Hij is dan dus 17 jaar. Deze inschrijving is in de index bovendien nog vermeld onder de naam Ouwerkerk Sleister. Het zou ook nog mogelijk kunnen zijn, dat deze inschrijving zijn neef betreft: Warnerius van Ouwerkerk Sleijster. Die werd bij de kerkelijke inschrijving op 26 september 1790 door zijn vader Hendrik Willem ingeschreven als Warnerius Ouwerkerk Sleijster (N.B.: zonder "van"!).

De trouwakte van het huwelijk heb ik eindelijk in het voorjaar van 2001 in Rheden gevonden. In de huwelijksakte én in het geboorte-extract wordt hij Warneryus genoemd. In de andere bijlagen heet hij Warnerius, ook in de schriftelijke toestemmingsverklaring van zijn moeder die blijkbaar niet bij het huwelijk aanwezig kon zijn. Warneryus woonde in Velp en was van beroep geweermaker en is dan 21 jaar oud. Grietje Velthorst is 25 jaar en geboren en wonende in Velp.

Warneryus en Grietje hebben Zutphen en Velp verlaten om in Deventer te gaan wonen. Daar werd namelijk hun zoon geboren (de in 1847 naar Heerde gekomen Warnerius van Ouwerkerk Sleijster). Drie weken na de geboorte stierf Grietje, op 8 augustus 1815, 25 jaar oud.

Warnerius was van beroep geweermaker. Waarschijnlijk is hij op een reis naar Nederlands Oost-Indië omgekomen. Het laatste bericht van hem werd ontvangen vanuit Kaap de Goede Hoop. Daarna niets meer. Het is niet bekend wanneer de reis is geweest en ook niet of het bericht op de heenreis of de terugreis werd verzonden.

 

2. Warnerius van Oukerk Sleijster (1815 - 1882) x Hendrikje Nijmeijer

Warnerius van Oukerk Sleijster werd op 19 juli 1815 om acht uur 's avonds geboren te Deventer.

Zijn vader Warneryus Sleijster heeft bij de aangifte van de geboorte van zijn zoon opgegeven dat hijzelf Warnerius Sleijster heet en van beroep geweermaker is, en dat hij het kind de voornaam van Warnerius van Oukerk gegeven heeft. Hij tekent de akte met: W. Sleijster.

Moeder Grietjen Velthorst stierf 19 dagen na de geboorte van haar eerste kind.


De geboorteakte van Warnerius (2) van Oukerk

In welk jaar zijn vader is omgekomen is niet bekend.

Warnerius van Oukerk Sleijster werd als weeskind opgevoed in het weeshuis van Zutphen.


In de index op het lidmatenregister van de Ned. Hervormde Kerk te Zutphen wordt vermeld dat hij in maart 1834 als lid is aangenomen. Hij is dan dus 18 jaar.
Deze inschrijving is in de index vermeld onder de naam Ouwerkerk Sleijster.


Zijn 5-jarige dienstplicht bij de Nationale Militie vervulde hij van 1834 tot 1839. Een certificaat daarvan, dat hij nodig had voor zijn huwelijk, ontving hij op 11 juni 1846. Het vermeldt dat hij in Zutphen werd ingeschreven voor de Nationale Militie en werd ingelijfd bij de 13e afdeling Infanterie en dat hij, na 5 jaren te hebben gediend, "behoorlijk uit de dienst is ontslagen".

Zijn signalement luidt o.a.: lengte: 1 el 665 strepen, blauwe ogen, bruin haar. Hij tekent zelf met: W. Van O. Sleijster.

Warnerius van Oukerk Sleijster en Hendrikje Nijmeijer

Foto  ± 1880

Het huwelijk.

In het jaar 1847, op 30 januari, trouwde Warnerius van Oukerk Sleijster in Heerde met
Hendrikje Nijmeijer, een 22-jarige jongedochter, wonende te Heerde.

De trouwakte vermeldt dat hij een 31-jarige jongeman was, van beroep timmerman, en dat hij toen reeds in Heerde woonde. Jongeman en jongedochter betekende in die tijd dat zij niet eerder getrouwd zijn geweest.


Hun kinderen.

Warnerius van Oukerk Sleijster en Hendrikje Nijmeijer noemden hun eerste kind Warnerius, zonder de toevoeging Van Ouwerkerk.
Hij werd geboren op 30 oktober 1847, precies 9 maand na hun huwelijk. Warnerius was de eerste van zeven kinderen, drie zonen en vier dochters. In 1850 staan zij vermeld in het ledenboek van de Christelijke Afgescheiden Gemeente te Heerde.


Hun derde kind, Hendrik, stierf op 11-jarige leeftijd.


Anderhalf jaar later, op 18 november 1866, werd hun zevende kind geboren, een zoon, die zij opnieuw de naam Hendrik gaven.

De huwelijksakte
Huwelijksakte van Warnerius van Oukerk Sleijster
Huwelijksakte te Heerde 30 januari 1847
van Warnerius van Oukerk Sleijster en Hendrikje Nijmeijer 
 

± 1905 - Langeslag 16 te Heerde

De onderstaande gezinsfoto is gemaakt naast de woning Langeslag 16 te Heerde. 
Warnerius en Hendrikje Sleijster-Nijmeijer woonden hier.


V.l.n.r.: 7e kind Hendrik, 4e kind Grietje..., 6e kind Johanna..., moeder Hendrikje Nijmeijer,
2e kind Gezina Hendrika..., 1e kind Warnerius
.
Vader Warnerius van Oukerk Sleijster was in 1882 op 67-jarige leeftijd overleden.
Het derde kind Hendrik was op 11-jarige leeftijd overleden
en het vijfde kind Hendrikje (Heintje) was niet aanwezig.

Moeder Hendrikje Nijmeijer overleed op 3 maart 1909 op de leeftijd van bijna 85 jaar. Daarna woonden Hendrik Sleijster en Annigje Brummel in deze woning.
Het woonhuis aan de Langeslag 16 werd omstreeks 1950 verbouwd (foto onder). Van 1977 tot 2006 woonde hier mijn zuster Ella Sleijster, getrouwd met Bennie Wisniewski. Verbouw woning Langeslag 16, Heerde, ± 1950. V.l.n.r. op de foto:
 Arend-Jan Sleijster, Hein Sleijster, Warnerius van Ouwerkerk Sleijster, zoon van Arend-Jan?

 

3. Warnerius Sleijster (1847 - 1928) x Hendrika Sluiseman


Warnerius  ± 1920

Warnerius Sleijster werd op 30 oktober 1847 geboren. Hij werd in de geboorteakte ingeschreven met de naam Warnerus, maar deze spelling komen we verder bij hem niet meer tegen.

De huwelijksakte

Huwelijksakte te Heerde 11-9-1875

Hij trouwde op 27 jarige leeftijd met de 22-jarige Hendrika Sluiseman. Zij kregen 8 kinderen; 6 zonen, waarvan één jong gestorven is, en twee dochters, die beide dood geboren werden.

Warnerius ging omstreeks 1890 over van de Christelijke Afgescheiden Gemeente in de Bonenburgerlaan naar de Gereformeerde Kerk in de Kanaalstraat, die in 1870 ontstaan was.


Hun eerste zoon,
Warnerius van Ouwerkerk, werd geboren in 1875. Drie jaar later werd hun 2e zoon Hendrik Willem geboren en weer 3 jaar later de derde zoon Hein. In het 10e jaar van hun huwelijk kregen zij een doodgeboren dochter, en in het jaar daarop stierf Hein, 5 jaar oud.

 Een jaar later werd hun 4e zoon geboren, die zij weer Hein noemden, mijn grootvader dus.

Ze zijn dan 12 jaar getrouwd. Ruim 3 jaar later werd er weer een dochter dood geboren. In 1893, 21/2 jaar daarna, werd Arend Jan geboren, de 5e zoon. Toen zij ruim 20 jaar getrouwd waren kregen zij nog een 6e zoon, Albert. Twee jaar later stierf moeder Hendrika Sluiseman, 45 jaar oud, en een jaar later, in 1899, stierf de 2 ½-jarige Albert. Vader Warnerius bleef met 4 jongens achter. Hij overleed in 1928 te Zwolle op 80-jarige leeftijd.

De vier zonen van Warnerius Sleijster

Warnerius (4) van
Ouwerkerk Sleijster
1875 - 1968
Hendrik Willem
Sleijster
1878 - 1945
Hein
Sleijster
1887 - 1983
Arend Jan
Sleijster
1893 - 1978
 

4. Warnerius van Ouwerkerk Sleijster (1875 - 1968) x Hendrikje van Olst


Warnerius van Ouwerkerk Sleijster en Hendrikje van Olst
achter hun woning aan de "Allee", de Bonenburgerlaan.

De eerstgeborene van Warnerius Sleijster werd geboren op 21 december 1875, 's morgens om 10 uur. De volgende dag werd door de 28-jarige vader Warnerius aangifte gedaan.

Warnerius van Ouwerkerk Sleijster leerde zijn vrouw Hendrikje van Olst kennen op "de Bonenburg", waar zij 'diende' als jonge dienstbode. Hij was begonnen als tuinman en heeft de bomen aan de Bonenburgerlaan helpen planten. Zij trouwden op 26 april 1902.

Warnerius van Ouwerkerk werd een bekend architect in Heerde. Tijdens de crisisjaren voor de Tweede Wereldoorlog ging hij failliet. Enkele van de door hem ontwor[pen en gebouwde woningen zijn te vinden op de pagina "De Heerder Sleijsters". Deze Warnerius is de enige die altijd met de volledige naam Warnerius van Ouwerkerk Sleijster vermeld wordt.

Zie ook de pagina's van de Heerder aannemers en van Warnerius van Ouwerkerk
 

27x Warnerius


Er leven nu (april 2016) nog 5 Sleijsters met deze bijzondere naam Warnerius: 3x Warnerius, 2x Warnerie - En dan nog 6 anderen:

Sleijsters:

Warnerie Adriana (Wanda) 1977 - Hattem - He1

Hendrik Warnerius (Harry) - Heerde - He2

Warnerie Johanna (Marjan) 1975 - Delft - He2

Warnerius Egbert Hendrikus (Eric) 1994 - Hattem - He2

Bernard Warnerius (Bernard) 1963 - Etten - He3


Kinderen van Aangetrouwden:

Warnerius Egbert Hendrikus Sollie (Henk) 1974 - Hattem - He2

  Marlinda Warneria Geerts (Linda) 1987 - Heerde - He4

  + Kind van Marlinda Warneria Geerts (Linda) en
     Roelof Jan Kluiver:
     Mirthe Johanna Warneria Kluiver gb 17-2-2016 - Heerde - He4

Amélie Warneria Stolk (Amélie) gb 2008 - Delft - He2

Cornelis Sibrand Warnerius (Kees) Wit - gb 1947 - Zt3


Overleden † :

Gerrit Jan Warnerius 1930-2015 - Heerde - He4

Warnerius Hendrikus 1927-2014 - Katwijk - He4

Gerritdina Warneria (Gerrie) 1924-2010 - Heerde - He4

Gerrit Jan Warnerius 1918-1923 - Heerde - He4

Warnerius Egbert Hendrikus (Henk) 1916-2004 - Hattem - He2

Warnerius Adriaan - 1908-1986 - Heerde - He1

Warnerius Adriaan - 1906-1906 - Heerde - He1

Warnerius Schipper - ± 1890-.... Huizen - Zt3

Warnerius van Ouwerkerk 1875-1968 - Heerde - He1

Warnerius 1847-1928 - Heerde - Zt3

Warnerius Smeenk 1846-.... - Pella, USA - Zt6

Warnerius 1818-1891 - Zutphen (Pella) - Zt6

Warnerius van Oukerk 1815-1882 - Heerde - Zt3

Warneryus van Ouwerkerk 1794-.... Zutphen - Zt3

Warnerius van Ouwerkerk 1790-1794 - Zt6

[ Warnerius van Ouwerkerk (de vader van Johanna van Ouwerkerk - Zt3) ]

www.sleijster.nl

designed by Sitelight