Heerder aannemers  | 4xWarnerius Warnerius van Ouwerkerk | Hendrik Willem | HeinKerkgeschiedenisBegraafplaatsen
Riek | Gerritje | Warnerius A | Hendrik Willem Johannes | Henk WEH | Truus | Kwartierstaat | Gezina Hendrika | Grietje | Johanna

Warnerius Egbert Hendrikus Sleijster (1916-2004) te Heerde ( he2 )
Thomas > Thomas > Willem > Jan Jurjen > Jan Willem > Roelof > Warneryus > Warnerius van Oukerk > Warnerius > Hein > Henk

Kerkblad van de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt te Hattem
januari 2005

OP VASTE GROND
 

Terugblik op het leven van broeder Warnerius Egbert Hendrikus Sleijster

Ruim 3 jaar na het overlijden van zijn vrouw heeft de Here ook broeder Sleijster tot zich genomen. Zo heeft de familie het verwoord op de kennisgeving. In vast vertrouwen dat het goed was, wanneer de Here hem weg zou nemen, mocht br. Sleijster deze laatste jaren nog genieten van de dagen die hem nog geschonken werden. In redelijke gezondheid, hoewel de krachten afnamen en hij meer rust moest nemen. Een korte terugblik op zijn levensgang.

In Heerde werd hij geboren op 25 april 1916. Vaders vader lag gemobiliseerd in Brabant (Eerste Wereldoorlog). De familie heeft nog het kaartje dat zijn vader schreef aan zijn moeder dat hij blij was, dat alles met de 'jongen' (de kleine Henk dus) goed was. Gedoopt in de gereformeerde kerk en ook opgegroeid in Heerde. Later volgde hij de kweekschool (de toenmalige onderwijzersopleiding). In die dertiger jaren was er geen onderwijsbaan beschikbaar en zo kwam br. Sleijster als rijksambtenaar op het belastingkantoor terecht en later bij het kadaster en de ruilverkaveling. In 1940 gemobiliseerd en gevochten bij de grote rivieren in de buurt van Dordrecht. Daar waren het bange dagen hoorden we pas veel later. Zijn kameraden werden om hem heen weggemaaid en het had geen dag langer moeten duren dat de overgave getekend werd, of ook br. Sleijster had het niet overleefd. Diep ingrijpende ervaringen waren dat. Aan zijn moeder heeft hij die laatste dag aan het front nog een afscheidsbrief gestuurd met daarin die mooie psalm 68: "Geloofd zij God met diepst ontzag. Hij overlaadt ons dag aan dag met Zijne gunstbewijzen... Hij kan en wil en zal in nood, zelfs bij het naad'ren van de dood, volkomen uitkomst geven."
God bewaarde hem in het leven. Zijn leven was nog niet voltooid.

Op 12 juli 1944 in de huwelijksboot gestapt met Mien IJzebrink. De Here schonk hen 9 kinderen. Naast veel vreugde ook zoals dat gaat in een mensenleven moeite, zorg en verdriet. Kerkelijk was in Zwolle verdriet en moeite ontstaan door de afzetting van Ds G. Goossens in de peiode dat br. Sleijster in de kerkenraad zat. Dit heeft hem veel verdriet bezorgd. Pas jaren later werd het onrecht Ds Goossens aangedaan, veroordeeld. Wie daarover wil lezen, kan in het boekje "Ik volg mijn roeping na" van dr. Cor Groenewold terecht.

In 1968 verhuisden br. en zr. Sleijster naar Hattem. Hij was inmiddels technisch hoofdambtenaar eerste klas en in die functie verantwoordelijk voor de ruilverkaveling. Dat betekende overleg met overheden (plaatselijk) en betrokken boeren. In de Hattemer periode was br. Sleijster voorzitter van mannenvereniging, GPV en schoolvereniging. Het was een rijk gezegend leven. Ook kerkelijk mochten ze zich in Hattem heel goed thuisvoelen. Elke zondag Gods rijke Woord horen, wat een weelde en wat een troost en bemoediging mochten ze daaruit putten. Wat waren ze daar samen ook dankbaar voor.

De ziekte van zr. Sleijster, enkele jaren geleden, was een ommekeer in hun leven en in dat van de familie die in een hechte eenheid om hen heen stond. En nu is ook broeder Sleijster in de Here ontslapen. "Loof de Here mijn ziel en vergeet niet een van Zijn weldaden". Deze psalm was voor hem een krachtbron en een verwoording van dankbaarheid. Moge voor ieder van u en van jullie de woorden van deze psalm tot leven komen en tot troost zijn.

Met dank aan Riet Sollie Sleijster, Piet te Velde, Pieter Pel, Casper Spannenberg.

Hattem, 11 januari 2005.

 [ Overlijdensbericht | Artikel in het kerkblad januari 2005 | Artikel in De Stentor 12-2-2005 ]

 ( he2 )