IJzebrink - in relatie tot - www.sleijster.nl 

Lambert | Wolter | Postkantoor | Wolter Geboorte | Wolter Overlijden | Wolter's zus | Mien | Stamboom
Wolter IJzebrink  1893 - 1956


Wolter IJzebrink en Hendrika Gerritdina Hamhuis

Veluws Kerkblad (van de Gereformeerde Kerk Kanaalstraat)
Heerde -
November 1956

Brs. Montizaan, IJzebrink en Van Weeghel overleden

Weer zijn er drie ledige plaatsen in onze gemeente gekomen. De Here blijft ons herinneren aan de vergankelijkheid van alle leven. We vragen ons bij deze geopende graven opnieuw af: Wat is de mens? Maar we mogen 't, ondanks al onze droefheid en weemoed, met gegronde vreugde verkondigen: Deze drie brs. zijn niet gestorven, maar ze leven allen bij hun Here en Heiland! Wat een troost is dat dan!

Br. Montizaan Sr. is ruim 81 jaar geworden. Na een ongeval is hij Maandagavond 19 November zeer onverwachts in 't ziekenhuis overleden. Niemand had dit gedacht. Maar de Here heeft anders beslist. Maar hij wist, aan Wie hij in leven en sterven toebehoorde. Nog onlangs zei hij, op een vraag: Weet u aan wie u behoort, met een bijna verwonderde klank in zijn stem: "Als ik dat nu nog niet wistů" Het is te hopen dat al onze bejaarde brs. en zrs. hem dat zo na kunnen zeggen. En niet alleen onze bejaarden, maar wij allemaal! Overigens zullen wij deze krasse vriendelijke grijsaard erg missen, vooral zijn kinderen en onze trouwe zr. Reijnders, die hem zo uitstekend heeft verzorgd. Ook onze Kerk gedenkt dankbaar, wat hij, toen hij nog kerkeraadslid was, voor onze gemeente gedaan heeft. Of eigenlijk: hij niet, maar God in Hem.
Vanuit onze kerk is hij Vrijdag 23 November begraven. Dat moest onder ons, zoals b.v. ook in het Noorden van ons land, gewoonte worden. Dit is eigenlijk het meest in overeenstemming, met de gemeenschap der heiligen, immers een lid van het huisgezin des geloofs wordt uitgedragen (aldus ook Prof. K. Dijk).

Op dezelfde dag, dat br. Montizaan werd uitgedragen overleed de schoonvader van br. Montizaan jr ook plotseling. Br. IJzebrink werd 62 jaar. De verslagenheid over zijn heengaan is in alle kringen van de gemeente groot. Enkele jaren geleden ernstig ziek geweest, mocht hij zich de laatste tijd in een vrij goede gezondheid verheugen en samen met zijn vrouw van een vervroegd pensioen genieten. Br. lJzebrink was een zeer zachtmoedig man, die alleen maar vrienden had. Hij had buitengewone gaven van hoofd en hart, die hij tot het laatste toe benut heeft. Met toewijding heeft hij onze kerk vroeger als ambtsdrager gediend, en nog steeds had hij een intense belangstelling voor de Kerk en Gods Koninkrijk. Ook hij was verzekerd, dat hem niets scheidde van de liefde Gods in Christus. Zijn hele levenswandel was een duidelijk beleven van deze belijdenis.
De slag, die zijn vrouw en kinderen, zijn vrienden en onze gemeente in zijn heengaan ontving is groot, maar de troost, die God geven wil aan bedroefde harten is ook onbeschrijfelijk groot.

Zaterdag daarop overleed br. Van Weeghel, 71 jaar, oud kerkeraadslid van Wijhe. Ook zijn sterven was vrij onverwachts. Maar Dinsdags daarvoor heeft hij nog zo heerlijk kunnen getuigen: Ik ben een groot zondaar, maar Christus heeft mijn ziel gewassen, als ik sterf dan ga ik naar de Here Jezus. Weer diezelfde troost, die over blijft voor zijn zorgzame vrouw en kinderen. Wat een voorrecht zo te kunnen sterven.

Dinsdag j.l. is br. IJzebrink vanuit de kerk begraven en 's middags br. Van Weeghel vanuit zijn huis.

[ Meer over Montizaan... ]

Lambert | Wolter | Postkantoor | Wolter Geboorte | Wolter Overlijden | Wolter's zus | Mien | Stamboom