Pieter Johannes 1769 | Barend Albertus 1806 | Pieter Johannes 1833 | Johan Adolf 1873

Pieter Johannes Sleijster  (1769)  (zt7)
Thomas > Thomas > Willem > Jan Jurjen > Albertus > Pieter Johannes

Het huwelijk van Pieter Johannes Sleijster (Zt7)

Ondertrouwd in Laren en vertrokken naar Raalte

     In het Huwelijksboek van de gemeente Laren staat:
09 mei 1788 - Zijn tot Raalte in wettigen ondertrouw opgenoomen Pieter Johan Sleister, Jonkman geboortig tot Zutphen, en Johanna Wijten, Jongedogter geboortig Raalte.
En zijn na drie Zondaags Proclamatien Alhier met attest vertrokken na Raalte den 8 Junij.


Huwelijksboek Laren - contraboek

Johanna moet volgens deze aantekening in Raalte geboren zijn, maar zijn ze daar ook getrouwd???

De eerste echtgenote van Pieter Johannes Sleijster (Zt7)

Een onderzoek van Joop Sleijster - juni 2011

In de stamboom van de Sleijster-familie staat op blad zt7 in de 6e generatie als eerste vrouw van
10. Pieter Johannes Sleijster gd Zt 22-10-1769 genoemd:
Johanna Wieten
gb Zt 08-11-1764
ov Zt 05-05-1805
dv Willem Steven Wieten en Johanna Kriens (of Hissink)


De ouders van Johanna hadden voor zover ik kan nagaan 10 kinderen, waarvan Johanna de 9e was.
Deze ouders worden in de DTB-boeken van Zutphen
( http://www.regionaalarchiefzutphen.nl/genealogie-bronnen/q/register_gemeente/Zutphen/q/register_type_short/dtb  )
als volgt geschreven:

De vader als: Willem Steven Wilten (9x) (en niet Wieten)
bij de doopinschrijving van Johanna Wilten op 8 november 1764 - De ouders zijn: Steven Willem Wilten...
 (waar de naam Wieten vandaan komt is dus een raadsel, waarschijnlijk is dat een verschrijving) 
en de moeder: Johanna Mechteld Hissink (4x) of Hissinks (5x) en Megteld of Megtelt als 2e voornaam:


Doopboek

De naam Kriens (zie de doopboek-plaatjes hierboven en hieronder) is waarschijnlijk een verschrijving.
Hieronder is te zien dat de naam Kriens bij de volgende dopeling (Cresya Kriens) hoort.
Bij moeder Johanna hoort wat erboven staat: Mechteld Hissink.


Doopboek


Geboorteregisters
Na haar huwelijk met Pieter Johannes wordt zij in de geboorteregisters bij de geboortes van haar kinderen Johanna Wieten, Joanna Wietten en Johanna Wietten genoemd.

Gezien de geboortedatum van haar eerste kind en de leeftijd van Pieter Johannes moeten zij (zeer waarschijnlijk) in 1788 getrouwd zijn.

Begraven
Johanna Wieten wordt op 08-05-1805 begraven in Zutphen:


Begraaf boek


De tweede echtgenote van Pieter Johannes Sleijster (Zt7)

Ondertrouw
De advertentie waarin de ondertrouw op 19 juli 1805 van P.J. Sleyster, weduwnaar van Johanna Wietten (deze naam met 2x de letter t) met Aaltjen Kersten wordt medegedeeld:


19 juli 1805 - Ondertrouw-advertentie

Het tweede huwelijk van Pieter Johannes, met Aaaltjen Kersten, wordt niet in de kerk gesloten, maar het wordt op 5-8-1805 voltrokken voor de Commissarissen van Huwelijkszaken. 

 De geboorte van Aaltjen Kersten:


Doopboek - 13 februari 1777


Het bovenstaande artikel en de illustraties heb ik ontvangen van Joop Sleijster.
27-6-2011


 ( zt7 )

www.sleijster.nl