De naam Sleijster, Sleyster
De oorsprong van de naam

Het Meertens Instituut > http://www.meertens.knaw.nl/nfd/ heeft de volgende gegevens op haar website staan. Daar is ook meer algemene informatie te lezen over familienamen.

Sleijster (y)


Verklaring: 
De naam van de familie Sleijster is terug te voeren tot een soldaat van een Brits (Schots?) garnizoen dat in Zutphen gelegerd was.
Binnen de spankracht van mogelijke spellingsvariatie geeft een Schots woordenboek van familienamen de namen Slassor/Slessor met variant Sleaster; vermoed wordt echter dat deze weer van Nederlandse herkomst zijn. 

Naamsvermeldingen en literatuurreferenties:
Thomas Sleyster, 'sargiant' vermeld op een inkwartieringslijst van het garnizoen van Capt. Treffey (Trevery) in Zutphen, 1634-35; in 1653 werd hij burger van deze stad [Otten-1985, p 122; genealogische gegevens van H.R. Kieskamp te Heerde].
Thomas Sleijster, sergiant onder kapitein Trefferij, huw. 1625 te Zutphen. Diverse spellingsvarianten in de loop der tijd: Sleiser, Sleisters, Sleisers, Sleicer, Sleicers, Sleijkers, Sleyers, Slijsters, Sleijchers, Sleijters [Arch. PJMI, corr. M. Prins 14-2-1990].
[Black-1946].

Specifieke componenten: ij-y 

Varianten en/of samenstellingen: Sleijser.

Aantal naamdragers bij de volkstelling van 1947
volgens het Nederlands Repertorium van Familienamen:

Groningen
Friesland 
Drenthe 
Overijssel 
Gelderland 
Utrecht
Amsterdam 
Noord-Holland 
(Noord-Holland totaal: 35)
Den Haag
Rotterdam
Zuid-Holland 
(Zuid-Holland totaal: 9)
Zeeland
Noord-Brabant
Limburg

totaal
0
0
4
4
53
3
31
4

8
0
1

0
0
2
-------
110

Zie ook de naam Sleister in het HRC-onderzoek