G E N E A L O G I E V A N D E F A M I L I E V A N E G T E R E N
1+2. 1670 3. 1730 4. 1760 5. 1790 6. 1820 7. 1850
Blad 1 - overzicht
*** Uit 1e huw:
1.Berent 1.Catharina 1.Wijndel-------------> 1.Jannes-------------->
gd Epe gb 20-4-1749 (Wendelt of Windelt gb 1811
Berent 27-10-1709 Wichers, Wiendelt) velwachter
gb 1650 van Egteren te Vaassen
2.Wijcher gb Epe 12-12-1788
Gerrits-----------> ov Epe 9-3-1856 2.Willemina
2.Willem gd Vaassen 16-8-1750 dagloner, nachtwaker gb Epe 8-2-1814
v gd Epe ov Epe 24-5-1828 (ov.akte nr 37: ov ov 30-9-1886
29-1-1713 dagloner zondag 3 uur als tr1 Epe 4-5-1839
Wijchger tr Willemina Driesen Wijndelt van Egteren, Gerrit Witteveen
Berents------> (Mientje) "bij vonnis van de gb Epe/Oene 1-4-1806
gb 1680 gb Oldebr 1757 arrondissementsrecht- ov Epe 12-2-1842
tr Catrijne 3.Gerrit Jan ov Epe 30-3-1840 bank te Arnhem van tr2 Epe 15-4-1843
Lambers Wiggers----> dv Dries van Dijk 3-5-1860 moet dit Hendrik van Dragt wdr
gd Epe + Wijndeltje Hermens zijn Windelt of Wen- gb Elspeet 30-11-1809
"woensdag delt Wichers) ov Epe 26-8-1873
voor pasen" tr1 Epe 9-11-1811
1715 3.Claesje Hendrikje(n) Jans 3.Wicher-------------> 1.Jansje van Onck
tr Epe gb 27-5-1753 van Schaveren gb Epe 26-7-1816 gewettigd
29-4-1748 gb Epe 18-1-1783 ov Epe van Egteren
Stijntje ov Epe/Emst 21-4-1828 tr Epe 9-1-1841 gb Epe 7-7-1837
Claesen 4.Willem dv Jannes Jans Janna van Onck tr Epe 7-3-1863
(ook: gb 11-4-1757 en Aaltje Aalts gb Epe 1811, dv Johannes Prijs
Classen/ tr2 Epe 28-4-1832 Wiggger Willems gb Epe 1838
Klaassens) Hendrika Dijkslag en Jansje Jans zv Dani・ P. en
5.Gerritje gb Vorgten 2-3-1805   Teuntje Westerkamp
8-3-1761 ov Epe 16-12-1887 4.Aalt
ov Vaassen 22-9-1835 dv Albert Lamberts D. gb 5-10-1818 2.Wichertje
4.Lambert tr Vaassen 1-5-1785 (ov 25-9-1830) en vertrekt voor gb Epe 1845
gd Epe Johannes Ketting Lubbarta Gerrits van 1860 uit Epe tr Epe 29-4-1882
25-8-1717 gb Leiden Essen (ov Hrd 23-6-   Aalt van Vemde
  1813) 5.Driesje gb Epe 1846
    gb Epe 17-10-1821 zv Hendrikus vV +
    vertr voor 1860 Klaasje v Schaveren
   
    6.Jan-----------------> zie blad 2 + 3
    gb Epe 10-7-1824
    tr Hrd 17-5-1856
    Aartje Tabak
    gb Hrd 25-10-1830
   
    7.Aaltje
    gb Epe 23-10-1827
    tr1 Epe 2-2-1850
    Hendrik Palm
    gb Epe 7-1-1826
    ov Epe 28-1-1855
    tr2 Willem ter Velde
    gb Veessen 1814
   
    *** Uit 2e huw:
    8.Albertus
    gb Epe 20-5-1833
    ov Epe 13-10-1833
    9.Hendrik-------------> zie blad 4
    gb Epe 22-2-1835
    tr Epe 1-3-1862
    Egberdina ter Velde
   
    10.Lubbertus----------> zie blad 5 + 6
    gb Epe 2-7-1837
    tr Epe 9-4-1864
    Jentje Brinkman
   
    11.Gerrit-------------> 1.Hendrika
    gb Epe 5-9-1839 gb Epe 26-11-1877
    tr Epe 2-6-1877 ov Apeld 28-10-1943
    Aaltje van Lohuizen tr Epe 5-9-1907
    gb Epe 1842 dv Roe- Rinke Oosterdijk
    bert en Janna Bosch gb Lemsterl 5-5-1880
      winkelbediende
    12.Gerritje zv Cornelis O.
    gb Epe 23-8-1842 en Geertje Haagsma
  ov Epe 29-3-1848 2.Reintje
    gb Epe 2-8-1888
    13.Albertje ov Apeld 24-9-1943
    gb Epe 9-1-1845 tr Epe 13-2-1909
    ov Epe 21-4-1934 Gijsbertus Methorst
    tr Epe 4-6-1875 gb Apeld 17-5-1887
    Jan Scheidemans fabrieksarbeider
    gb Epe 28-1-1842 zv Gijsbert M.
    ov Epe 9-2-1888 en Maria de Graaf
 
2.Hendrik-------------> 1.Willemina
  gb Epe 8-1-1796 2.Derkje
  tr ... van Loenen 3.Cornelia
    4.Wicher----------> zie blad 7
3.Stijntje  
gb Epe 1800
tr Epe 12-6-1824
Lambertus Zuurink
  gb Twello 1801
  zv Willem Z. en
  Jantje Groenendaal
           
6. 1820 7. 1850 8. 1880 9. 1910 10. 1940 11. 1970
Blad 2
1.Hendrikje 1.Hendrika Vels
gb 4-9-1855 tr Gerrit Jan Stok
ov 1938 tr bakker te Grafhorst
Hendrik Vels--->
Heerde 2.Willem Vels
  gb 19-6-1880
  Heerde
3.Jan Vels
  tr1 Marrigje vd Kerk
  tr2 Hendrikje vd Kerk
Berent   Kampen
gb 1650 2.Reintje
gb Hrd 4.Aartje Vels
v 15-10-1856 tr Anton van Nierop
Wijchger ov 6-3-1917 koperslager
gb 1680 tr Hrd 's-Gravenhage/Heerde
15-2-1893 Jan
v van den Burg---> 1.Wilhelmina vd Burg
3.Gerrit Jan tr B van Ommen
gb 1715 schoenmaker
v 1.Aartje 1.Maria Geertruida Elisabeth
2.Wijcher gb Hrd 15-10-1892 Meijer gb Epe 17-11-1920
gb 1750 3.Wilhelmina ov Hrd 9-11-1976 tr 29-10-1953 A van Zalk
ov oud 21 jr tr Epe 3-7-1920
v Gerrit Meijer- - - -> 2.Egbert Jan Meijer
1.Wijndelt gb Hrd 12-10-1893 gb Epe 6-8-1937
gb 1788   ov Epe 11-4-1967 tr 21-4-1961 T Stegeman
  landb te Wissel/Epe
v
6.Jan-------> 4.Egbert---------> 2.Geertruida Elisabeth 1.Warnerius Egbert 1.Hendrik Warnerius
gb Epe 25-1-1860 gb Hrd 2-3-1894 Hendrikus Sleijster-> 2.Hendrika Gerdien
10-7-1824 landb Vemde/Epe ov Hrd 17-9-1965 gb Hrd 25-4-1916 3.Wouter
lijfknecht "Groot Dullink" tr Epe 18-10-1913 tr Hrd 12-7-1944 4.Bernhard Johan
landbouwer tr 15-3-1890 Hein Sleijster- - - > Johanna Wilhelmina 5.Theodoor Johan Willem
tr Hrd Geertruida gb Hrd 12-11-1897 IJzebrink 6.Willem Ferdinand
17-5-1856 Elisabeth Meijer ov Hrd 10-9-1983 gb A.Hardenberg 7.Geertruida Elisabeth
Aartje Tabak uit Veessen metselaar/aannemer 4-5-1919 8.Albertus Jan
gb Hrd gb 24-6-1860 zv Warnerius   9.Jennine Wilhelmina
25-10-1830 ov 1-2-1933 en Hendrika Sluiseman   (zie stamboom Sleijster)
ov Hrd .... 2.Geertruida Hendrika
dv Egbert T. Elisabeth Sleijster
en Reintje gb Hrd 18-1-1920
Hanekamp
3.Bernard Hendrik 1.Elisabeth Juliana
5.Johannes   Johannes Sleijster- > 2.Jansje Egberta
  tr Berendina   gb Hrd 14-4-1922 3.Geertruida Jansje
Siebrand   ov Hrd 16-10-1980 4.Hein Egbert
Grafhorst   tr Epe 16-12-1944 5.Bernard Warnerius
zie   Johanna H Siebel (zie stamboom Sleijster)
aansl   gb 22-10-1926
blad 1  
   
  3.Johanna Egberdina Geertruida Elisabeth 1.Hennie de Graaf 1.Lisabeth
    gb 2-2-1896 Honcoop tr Arie Keizer 2.Adriaan
  6.Aartje ov 21-1-1927 gb Zundert 9-6-1924   3.Herman
  tr Diekema tr Cornelis A ov Zw 26-8-2006   4.Marije
  De Steeg Honcoop- - - - - - -> tr Herman de Graaf- - >
    "de Wildert"/ ov 25-7-1967 2.Annie 1.Gerben
    Zundert (N Br)   tr Jan Bijsterbosch 2.Frank
 
7.Willem Jan 4.Egbert Jan----------> 1.Geertruida Elisabeth
tr Johanna gb Epe 22-12-1897 gb Epe 6-2-1935
Eikenaar ov Epe 13-10-1961 NH tr Hrd 27-2-1954
Zalk lanb te Vemde (Epe) E Bagerman
tr1 Epe 21-10-1933 2.Gerhard
sch Epe 23-07-1943 gb Epe 23-2-1936
hertr Epe 14-5-1946 3.Egbert
Gerritje Antonia gb Epe 23-3-1938
de Graaf 4.Aaltje
gb Hrd 27-2-1915 gb Epe 15-2-1946
 
5.Wilhelmina Johanna 1.Hendrik Egbert Bijsterbosch
gb Epe 30-3-1900 gb Epe 28-3-1926
ov Epe 23-1-1983 NH ov Epe 23-7-1979
tr Epe 19-4-1924
Marianus 2.Geertruida Johanna B.
Bijsterbosch - - - -> gb Epe 28-3-1926
gb Hrd 14-8-1895 tr Epe 21-4-1951
ov Hrd 27-1-1973 Jan van Loenen
metselaar/aannemer   1.Patty
Norel/Epe 3.Johan B. ------------> 1.Johan Marinus----> gb Apeld
  gb Epe 26-10-1930 gb 3-4-1962 16-9-1986
  aannemer tr Epe 11-4-1986 2.Daphne
    tr Hrd 29-12-1959 Monique den Besten gb Epe
    Johanna Gerritdina gb Epe 31-1-1966 17-6-1988
    van 't Veld, gb Hrd   3.Kim
      gb Epe
      10-6-1990
   
8.Hendrik-------   4.Wilhelmus Marianus--> 1.Marianus Hendrik--> 1.Manon
  gb Epe 26-3-1937 gb Epe 14-2-1959 gb Zwolle
9.Jan-----------   aannemer tr Epe 29-6-1990 27-6-1992
  tr Epe 29-8-1958 Wilhelmina Mirjam
10.Johanna   Aaltje Wolf van Voorst
  gb Oene 12-1-1936 gb Hoogvl 20-9-1965
    2.Hendrik Dirk Willem gb Epe 3-6-1961
  5.Marinus B. 3.Gerrit Dirk gb Epe 2-9-1965
*** zie aansl blad 3 ***   gb 23-5-1938 4.Wilhelmina Johanna gb Epe 16-3-1970
  ov Epe 1-1-1943 5.Aaltje gb Epe 1-2-1973
           
6. 1820 7. 1850 8. 1880 9. 1910 10. 1940 11. 1970
Blad 3
*** zie aansl blad 2 *** 1.Jan-----------------> 1.Hendrik
gb Epe 13-5-1897 gb Epe 22-5-1929
  ov Zwolle 23-6-1962
  tuinman te Epe 2.Derk
Berent   tr Epe 17-3-1928 gb Epe 6-11-1932
gb 1650 1.Hendrikje Hendrika van Zuuk tr 19-7-1957
2.Reintje ^ gb Epe 21-7-1902 L Bosch
3.Wilhelmina ov Epe 28-3-1960
Wijchger 4.Egbert-------- 1.Hendrika Cornelia
gb 1680 5.Johannes 2.Johannes------------> gb Epe 13-7-1927
6.Aartje gb Epe 4-12-1898 ov Epe 8-1-1987
7.Willem Jan ov Zwolle 20-5-1981 tr Epe 8-2-1947
3.Gerrit Jan landb te Epe, NH Albert Wijenberg
gb 1715 tr Epe 22-8-1925 gb Hrd 28-2-1923
Jansje van de Vosse 2.Aartje
gb Epe 1-9-1902 gb Epe 29-12-1930
2.Wijcher tr 15-8-1958 H Beumer
gb 1750
8.Hendrik--------> 3.Arend---------------> 1.Hendrik
gb Hrd 2-4-1866 gb Epe 17-1-1900 gb Epe 8-6-1929
1.Wijndelt ov Hrd 14-10-1953 ov Nijm 17-2-1976 tr 28-4-1955
gb 1788 landbouwer landbr te Emst, NH A van Middendorp
tr Epe 2-5-1896 tr Epe 2-3-1929 2.Herma
Hendrika Corne- Trijntje van Putten gb Epe 19-8-1935
6.Jan-------> lia Bouwman gb Epe 18-9-1904 1959 naar Bergh(G)
gb Epe gb Epe 28-6-1873 3.Johannes
10-7-1824 ov Epe 20-7-1956 4.Willemina gb Epe 28-11-1938
lijfknecht dv Jan + Wille- gb Epe 30-10-1902 tr 26-4-1962
landbouwer mina Veenbergen ov Epe 31-3-1986 GL Brummel
tr Hrd tr Epe 19-5-1923 4.Marinus
17-5-1856 Hendrik Jan van Essen gb Epe 1-4-1941
Aartje Tabak gb Epe 12-4-1877 1962 naar Apeld
gb Hrd ov Apeld 18-2-1960 5.Aart
25-10-1830 gb Epe 30-10-1946
ov Hrd .... 5.Hendrika Cornelia tr 11-11-1971
dv Egbert T. gb Epe 30-5-1906 A Tijssen
en Reintje tr 17-5-1930
Hanekamp H van Essen
6.Hendrikje
gb Epe 14-9-1908
  ov Apeld 9-9-1987
  tr Epe 23-1-1932
Reinder Broekhuis
zie gb Epe 1-2-1896
aansl ov Zwolle 8-11-1974
blad 1
  7.Aartje
gb Epe 27-5-1915
ov NOP 19-10-1988
tr Epe 30-12-1948
Lammert van Vemde
gb Epe 1-7-1913
9.Jan------------> 1.Arie Johan
gb Hrd 22-3-1868 gb Epe 7-1-1903
ov Epe 2-6-1939 ov Hrd 9-1-1987
landbouwer landbr NH
tr Epe 8-3-1902 2.Johanna Hendrika
Janna van Vembde gb Epe 7-1-1904
gbEpe 20-10-1864 3.Jan
dv Hendrik en gb Epe 12-12-1905
Jantje v Norel
10.Johanna
gb Hrd 19-7-1870
ov Wijhe 22-8-44
tr
Gijsbert Diekman
*** zie aansl blad 4 ***
           
6. 1820 7. 1850 8. 1880 9. 1910 10. 1940 11. 1970
Blad 4
*** zie aansl blad 3 ***
Berent
gb 1650
v
Wijchger
gb 1680
v
3.Gerrit Jan
gb 1715
v
2.Wijcher
gb 1750
1.Wijndelt
gb 1788
v
9.Hendrik---> 1.Wijndelt--------> 1...?..
gb Epe 1834 gb Epe 22-10-1865
dagloner ov Zwol 3-5-1943 2.Cornelia Hermina
tuinman tuinman/bloemist gb Epe 9-11-1896
tr Epe NH ov Hrd 11-11-1984 NH
1-3-1862 tr Epe 13-2-1892 tr Hrd 7-1-1922
Egberdina Hermina van Norel Gerrit Cornelis
ter Velde gb Epe 4-5-1876 Kamphuis
gb Olst 1829 ov Epe 31-5-1917 gb Heerde 27-2-1894
dv Marten tV dv Hendrik v N. ov Epe 17-8-1966
en Aaltje en Cornelia van
van de Regt Egteren 3.Wijndelt Martinus--> 1.Hermina Catharina
  gb Epe 5-9-1902 gb Epe 11-9-1929
  ov Zwol 2-10-1983 tr1 21-11-1952
  arb/PTT-besteller H Schuur
  tr Zwol 25-10-1928 tr2
  Hermina Johanna A Schieving Dwingelo
  Tijdeman
  gb Zwol 10-3-1905 2.Eefje Jannetje
zie   ov Epe 24-3-1962 gb Epe 24-5-1933
aansl   tr 14-10-1955
blad 1   4.Hendrika Margaretha C de Bondt Epe
  gb Utr 9-4-1907
  ov Heng 5-9-1989 3.Wijndeltje Martina
  NH, later: geen gb Epe 23-12-1937
  tr1 Epe 21-1-1928 tr N de Jonge Zwolle
  Hein Veldhuis
  gb Epe 22-2-1903 4.Johanna Hermina
  ov Heng 20-3-1950 gb Epe 22-7-1942
  tr2 Heng 8-8-1953 tr 3-5-1963
  Cornelis Wouter Pe- J Reinders Epe
  trus de la Chambre
  gb Adam 29-4-1898
  ov Heng 26-2-1982
*** zie aansl blad 5 ***
           
6. 1820 7. 1850 8. 1880 9. 1910 10. 1940 11. 1970
Blad 5
*** zie aansl blad 4 ***
  1.Windel--------------> 1.Lubbertus Johannes
  gb Oldebr 28-11-1913 gb Hrd 28-9-1934
  ov Barnev 16-10-1978 1956 naar Buren
  slager/hotelhouder tr Jannie
1.Teuntje *** Uit het 2e huw: te Heerde NH
gb Hrd 1864 1.Lubbertus tr Hrd 2-12-1933 2.Albert Jan
tr Hrd 2-3-1889 Johannes------> Annetje Augustinus gb Hrd 23-1-1936 Uit 1e huw:
Gerrit Roest gb Hrd 20-5-1892 gb Hrd 15-11-1915 1959 naar Amersfoort 1.Winfred
gb Hrd 1864 ov Epe 27-11-1974 NH tr Thea gb Barnev
rijksveldwachter spoorwegarb te Hrd 2.Hendrika   22-5-1968
te Voorst tr Hrd 8-2-1913 liana Kodde 3.Evert---------------> 2.Angela
  zv Lubbert R en Evertje Brem tr 23-8-1945 gb Hrd 2-7-1947 Jeannette
  Jannigje Blok gb Oldebr 18-6-1889 AJ van Vemde ov Barnev 7-1-1991 NH gb Barnev
  en Hendrika Tromp ov Apeld 21-7-1984   ober/caf馼ouder Hrd 24-4-1970
    dv Evert B. 3.Everdina Hendrika tr1 Barnev 15-11-67
  2.Windelt--------> gb Oldebr 4-2-1919 gb Oldebr 24-2-1920 Jacoba Wilhelmina Ju- *** Uit 3e huw:
Berent gb Hrd 1-9-1866 tr 14-2-1946 10-3-1985 3.Susanne
gb 1650 ov Hrd 8-10-1950 GW de Weerd gb Hardenb 21-4-1945 gb Barnev
landbr   sch Barnev 25-4-1979 15-12-1983
v tr1 4.Hendrikus tr2 Barnev 11-9-1979 4.Niels
Wijchger Hrd 21-2-1891 gb Hrd 24-7-1926 Boukje Hempenius gb Barnev
gb 1680 Jacoba Geertrui- tr 3-10-1952 A Post gb Tietj 12-3-1958
da Wolf   sch Barnev 10-2-1983
v gb Hrd 1868 5.Lubbertus Johannes tr3 Barnev 26-5-1983
3.Gerrit Jan ov Hrd 6-4-1891 gb Hrd 27-4-1930 Marthine Pluijlaar
gb 1715 dv Berend W en tr 17-9-1954 gb Rilland-Bath 14-12-1957
Jacomina H Doornik
v van Keulen   4.Jan
2.Wijcher tr2   gb Buren 7-12-1949
gb 1750 Hrd 24-10-1891   ov Tiel 15-3-1951
Hendrikje/Hen-  
v drika van Velde   5.Jan
1.Wijndelt gb Hrd 13-7-1862   gb Buren 29-4-1952
gb 1788 ov Hrd 9-3-1898   tr 7-5-1975 LW Jansen
  wed v
v Harmen Leurink 2.Jan-----------------> 1.Jan-----------------> 1.Jan
10. dv Evert v V en gb Hrd 9-11-1895 gb Hrd 20-7-1931 gb Hrd 6-2-1953
Lubbertus-> Geertje Pleiter enz ov Zwol 24-1-1989 tr 11-6-1971
gb Epe tr3 ..?.. arb W van den Beld
2-7-1837 Hrd 7-10-1899 tr Hrd 29-8-1952 2.Berendina Hendrika
landbouwer Hendrikje Boeve Elisabeth Bertha gb Hrd 1-10-1960
tr Epe gb Hrd 12-7-1870 Mekelenkamp tr 10-12-1982
9-4-1864 ovHrd 13-11-1953 gb Hrd 6-2-1953 A Bartelink
Jentje dv Gerhardus B 3.Libertus
Brinkman en Hermina 2.Windelt gb Hrd 27-1-1962
gb Nijbroek Schipper gb Hrd 27-1-1933
1-2-1841 tr 27-10-1961
dv Antony W Remmers
en Teuna
Hofmeijer 3.Hendrika 3.Berendina Hendrika
gb Hrd 17-9-1868 gb Hrd 26-7-1935
ov Hrd 7-4-1944 3.Gerharda tr 2-8-1957 D Brinkman
tr1 H 24-8-1889 gb Hrd 19-1-1900
Gerrit Jansen ov Zwol 30-12-1976 4.Hendrik Hendrikus
---------- gb Lochem 1861 NH/GK/CG gb Hrd 14-3-1937
ov Dev 7-3-1890 tr Hrd 5-5-1923 tr 14-7-1961
molenaarsknecht Hendrik Jan S Eilander
zie te Olst Bredenoort
aansl zv Albert J en gb Hrd 5-5-1900 5.Johanna Hendrika
blad 1 Albarta Maria ov Leeuw 31-8-1991 gb Hrd 10-6-1940
---------- Hagens   tr 29-8-1958 D Wolff
tr2 H 19-3-1892  
Gerrit Willem   6.Luberta Johanna Geertruida
Roskam gb H 1859   gb Hrd 9-10-1941
ov Hrd 21-1-1896   1860 n Epe
lanbouwer
zv Maas Jacob R 4.Jentje 7.Anthonie------------> 1.Jennigje
en Stijntje gb Hrd 22-6-1901 gb Hrd 1-10-1943 gb Hrd 15-11-1966
Koerts tr Hrd 3-11-1923 tr 23-10-1964 ov Hrd 13-4-1982
tr3 H 13-10-1900 Gerrit Bunschoten Gerritje Wilhelmina
Hendrik Dijkslag gb Huizen 28-5-1896 Dokter gb Hrd 1-8-'44
gb Hrd 1861 ov Naarden 12-11-53
ov 10-6-1920 arb zv Hendrik B 8.Gerrit Jan
zv Hendrik D en en Bieltje Doorn gb Hrd 28-6-1945
Harmpje Brink- tr 15-12-1967
huis JC Landman
   
  9.Gerhardus
    gb Hrd 26-1-1947
  tr 24-11-1967
    JF Draaier
 
      10.Jennigje Hendrika
    gb Hrd 20-12-1948
      tr 30-8-1967 B Krol
 
   
  5.Antonie-------------> 1.Jacob---------------> 1.Antonie/Tonnie
    gb Hrd 22-4-1903 gb Hrd 21-7-1928 gb Hrd 19-10-1953
  ov Hrd 1-4-1993 ov Zwol 7-10-1985 NH tr Epe 18-8-1977
  tr 30-10-1926 tr Hrd 26-7-1952 Aartje Bos
  Hendrika Bagerman Stina Veerman 2.Johanna/Annie
  gb Hrd 3-4-1905 gb Hrd 13-12-1930 gb Hrd 30-6-1960
ov 2-6-1989   tr 19-4-1982
  2.H. Henk J Roke
  6.Willemina Lamberta tr HA Modderman
  gb Hrd 22-7-1912
  tr 5-6-1937 3.H.
*** zie aansl blad 6 *** G Tessemaker tr B Hoogeveen
           
6. 1820 7. 1850 8. 1880 9. 1910 10. 1940 11. 1970
Blad 6
*** zie aansl blad 5 *** *** Uit het 1e huw: 1.Jan-----------------> 1.Luub
  1.Lubbertus-----------> gb Ensch 5-4-1929 gb Ensch 8-5-1957
  gb Ensch 14-7-1896 tr Ensch 17-9-1955 2.Gert Jan
  ov Losser 19-7-1985 Gerda A Teutelink gb Ensch 23-5-1960
  aannemer te Ensch/NH
  tr Ensch 12-2-1927 2.Albertus------------> 1.Bert Jan
  Johanna Hendrika gb Ensch 1-3-1932 gb Ensch 7-6-1964
  Venekamp ov Ensch 19-11-1967 2.Johanneke Fokkelien/Jolien
  gb Lonn 16-5-1902 aannemer, NH gb Ootm 5-3-1966
4.Jan------------> ov Ensch 1-6-1972 tr Ensch 17-5-1963
gb Hrd 23-3-1873 Fokkelina Roelfina
ov Enschede 2.Engelina Berendina van den Broek
Berent 26-4-1961 NH gb Ensch 26-8-1898 NH gb Utr 9-1-1943
gb 1650 aannemer te E. dv A vdB+ YF de Jonge
tr1 E. 15-5-1896
v Johanna Wagelaar 3...?..
Wijchger gb E. 19-10-1866 gb
gb 1680 ov E. 9-4-1912 ov Ensch 30-11-1985
tr2 E. 21-6-1913 tr Ensch 2-7-1945
v Johanna Berendi- Johannes Steen
3.Gerrit Jan na Rosink gb gb Hoogez 24-2-1890
gb 1715 Groenlo 26-4-'78 ov Ensch 18-11-1952
ov E. 31-1-1959 4.Jan
v gb Ensch 20-4-1903
2.Wijcher ov Ensch 16-9-1903
gb 1750 5.Johanna
gb Ensch 6-11-1904
v 5.Willemina ov Ensch 11-3-1989
1.Wijndelt gb Hrd 19-6-1875 tr Ensch 10-1-1934
gb 1788 ov Haarlem Arnold Johan Vennink
6-5-1963 gb Hengelo 22-3-1902
10. v tr Voorst ov Brummen 27-11-1948
Lubbertus-> 21-2-1903 Gerrit 6.Jan
gb Epe Jan de Wilde gb gb Ensch 29-1-1907
2-7-1837 Voorst 24-2-1873 tr 16-2-1938 JP Kok
landbouwer ov Vrst 5-5-1929 dv L Kok + W Wagelaar
tr Epe 7.Hendrik Jan/Henny---> 1.Aleida Johanna
9-4-1864 gb Ensch 16-1-1909 gb Ensch 10-10-1938
Jentje tr Ensch 25-8-1937
Brinkman Enna H Vasterd, NH
gb Nijbroek
1-2-1841 6.Aart-----------> 1.Jantje
dv Antony gb Hrd 8-8-1877 gb
en Teuna ov Nunsp 29-1- tr1
Hofmeijer 1957 schilder/GK tr2 Erm 7-9-1966
tr Erm 27-2-1903 Klaas van der Woude
Geertruida Spek gb Bolsw 12-8-1901
gb Elsp 4-9-1872 ov Epe 14-10-1969
  ov Nnsp 6-5-1950
2.Jan-----------------> 1.Aart
zie 7.Annette gb Erm 21-10-1904 gb Erm 29-8-1933
aansl tr Weijenberg--5k ov Nunsp 23-6-1983/GK tr 22-11-1963
blad 1   schilder te Nunsp AJ van Olst
  tr Erm 23-10-1931 2.Minke
    Reintje Grietje gb Erm 1-4-1937
  Lantermans tr 15-12-1966
gb Nijm 22-4-1900 DW Roepers
8.Margaretha ov Hwijk
gbHrd 24-10-1882 3.Lubberta
ov Apeld gb Erm 24-9-1906
23-8-1964 NH ov 30-12-1936
tr Voorst 4-1-08 4.Gerard
Hendrik Bultman gb Erm 23-5-1908
gb Epe 15-4-1883 ov Zwol 24-9-1985
ov Ztph 16-7-69 kapper te Epe en Erm
kruid/klompenmkr tr Erm 2-10-1936
Jantje Roskam (gk)
9.Johanna Lubberta gb Zwartsl 27-9-1904
gb Hrd 7-7-1885 5.Aart----------------> 1.Lubbertha/Bertha
ov Rheden 12-6-69 gb Erm 15-6-1910 gb 7-12-1937
1969 schilder tr 7-6-1960
tr Voorst 17-3-06 tr 1-7-1936 Lammert/Lukas v Dijk
1906 Willemina Visscher gb Kampen 9-8-1934
Roelof Tellegen gb Elb 19-8-1913 2.Wilhelmina/Willie
gb Hrd 19-7-1877 ov Hwijk 25-9-1988 CG gb Epe 13-12-1943
ov Rh 9-8-1965 6.Geertje tr Maurits Julius
sluiswachter RWS gb Erm 22-3-1912 Bernard Heerma
  tr J v Sloten (Can) gb Zeist 26-6-1941
  7.Geertruida Wapenveld
  gb Erm 16-12-1913 3.Geertruida
  tr L van der Pol/Wijh gb Nunsp 12-1-1950
  8.Lubbertus
  gb Erm 17-7-1915
*** zie aansl blad 7 *** tr T Hilberts/Wapenv
           
6. 1820 7. 1850 8. 1880 9. 1910 10. 1940 11. 1970
Blad 7
*** zie aansl blad 6 ***
1.Willemina 1.Mientje van Vembde
gb Epe 1819 erkend v Egteren
tr Epe 5-5-1837 gb Hrd 12-6-1859
Hendrik Bonen- ov Rijssen 9-10-1945
burg tr Hrd 14-12-1889
Berent gb Nunsp 1805 Lambertus van Vreden
gb 1650 gb Hrd 22-1-1860
2.Derkje ov Hrd 30-6-1899
v gb Epe 1823 klompenmaker
Wijchger tr1 Epe 3-7-1841 zv Hein vV en
gb 1680 Herman Kamphuis Cornelia Mulder
gb Vaass 1813
v boerenknecht 2.Hendrik
3.Gerrit Jan tr2 Epe 21-2-52 gb Hrd 8-1-1861
gb 1715 Willem Spelde- tr Hrd 13-11-1897
kamp Aaltje Wagenvoort
v gb Epe 1825 gb Hrd 1869
2.Wijcher dagloner dv Hendrik Jan W en
gb 1750 Arentje Draaijer
3.Cornelia
v gb Epe 1829 3.Hendrikje
2.Hendrik tr Epe 29-4-1854 gb Hrd 1865
gb Epe Hendrik v Norel tr Hrd 22-2-1890
8-1-1796 gb Epe 1827 Cornelis Wonink
ov boerenkn/daglonr gb Hrd 1869, lbr
tr zv Evert W en
v Loenen 4.Wicher---------> Johanna Eilander
  gb Epe 22-4-1839
(voogd: Jannes 4.Christina
Wiggers gb 1812 gb Hrd 22-1-1871
rijksveldw te ov Apeld 10-9-1961
zie Apeld/ toeziend tr Hrd 9-9-1893
aansl voogd: Gerrit Hendrik Wonink
blad 1 Bouwman gb 1823 gb Hrd 22-8-1871, lbr
  landb te Epe) zv Evert W en
tr1 Hrd 15-12-60 Johanna Eilander
Hendrikje
van Vembde 5.Gerritje
gb Hrd 22-4-1834 gb
dv Hendrik ov
  Ariens v Vembde tr
en Gerrigje Wonink
van den Belt
tr2 Hrd 14-11-96
Gerrigje Brummel
gb Hrd 1850
dv Tijmen B en
Trijntje v Vemde
 
  6.Hendrik Wicher------> 1.Wynand--------------> 1.Wilhelmina Henri・te
  gb Hrd 7-11-1874 gb Lonneker 20-1-1904 gb Apeld 17-2-1927
  ov Beekb 23-12-1955 ov Ulm/D 3-9-1963 NH ov 21-3-1929
  tr Epe 24-11-1900 tr Apeld 3-3-1927
  Wilhelmina Visch Gerritje Groenhuizen 2.Wilhelmina Henri・te
  gb Epe 7-4-1880 gb Apeld 31-12-1901 gb Apeld 24-5-1930
  dv Wijnand V en ov Beekb 14-12-1965 ov 10-2-1935
  Aaltje Oosterbroek
  3.Dirk Jan Hendrik--> 1.Gerie
  gb Apeld 31-12-1931
  tr 14-4-1956 2.Ria
  7.Heintje M Zoetebrood
  gb Hrd 1877
  tr Hrd 19-5-1900 4.Hendrik Wicher Willem
  Hendrik van der Worp gb Apeld 12-12-1935
  gb Hrd 1877, arb
  zv Wicher vdW en
  Stijntje Bultman 5.Gerrit Willem-----> 1.Wijnand Wouter
gb Apeld 17-11-1938
    tr 11-1-1962
    GC de Jonge
 
  2.Hendrika Wilhelmina
  gb Wierden 19-12-1912
  ov Apeld 20-1-1959
  tr Apeld 2-11-1948
  Frederik Hendrik
  van Joolen
  gb Adam 18-2-1885