Albertus Hendrik Willem Albertus  Johannes Zt6 / blad 6
5.±1730 6. ± 1760 7. ± 1790 8. ± 1820 9. ± 1850 10. ± 1880
  1.Catrina
    gb Zt05-10-1813
Thomas ***zie aansl Zt5***     naaister
  gb ±1600     tr Dev 14-2-1850
    Johan Hendrik Grebel
v     koopman   gb Dev ±1807
    adr Rijkenhagen 1.Hendrika Gerharda Smeenk
1.Thomas   1.Anna Maria     gb Zt 13-1-1841
  gb 1638 1.Jan   gb Zt 10-4-1789 2.Hendrika/Heintje 2.Albertus Smeenk
      bgr Zt 12-2-1791?   gb Zt 19-2-1815   gb Zt 9-1-1843
v 2.Hermanus   of bgr Zt 16-9-1794?   tr Zt 19-2-1840 3.Jacob Smeek
  >>> Zt5     tr Jacob Smeenk- - - - ->   gb Zt 18-12-1844
4.Willem   2.Warnerius (van)    gb Zt 21-5-1816 4.Warnerius Smeenk
  gb 1671 3.Johanna    Ouwerkerk   ov Pella 13-5-1854   gb Zt 13-12-1846
      Wesseliena   gb Zt 22-9-1790 NH   klerk/adr Walstr
v     gd Zt 26-9-1790   4-1847 met 3k NAAR 1.Carolina T (Carrie)
      bgr Zt 16-9-1794?   PELLA/IOWA/USA with   gb Pella/Iowa 1858
6.Jan       the Katharina Jackson   tr 3-12-1874
Jurjen         Peter Ellerbroek- - - -> 1 dr: Johanna
  gb 1707 4.Hendrik Willem----> 3.Albertus-------------> 3.Warnerius------------>   ov 79 jr / Presb Ch
    gdZt 14-2-1760   gb Zt 17-10-1792   gb Zt 17-1-1818 NH
v   bgr Zt 14-10-1801?   ov Zt 1-2-1844   ov Zt 10-4-1891 1.Henriëtte Wilhelmina
    tr Zt 21-5-1788   1813 kleermaker   timmerman   gb Rheden 12-11-1851
  2.   Catharina   1818 behanger   tr Zt 18-9-1844   ov Zt 6-8-1852
  Alber-   van Ouwerkerk   1826-1844 doodgraver   Johanna Maria Hietink
  tus--------->   gd Zt 11-10-1761   (zie krantenartikel+   gb Zt 23-6-1818 2.Berendina Aleida--> 1.Johannes
    gb 1730   ov Zt 18-11-1833   gedicht)   dv Hendrik H. en   gb Zt 16-10-1853   gb Arnh
    tr   (dr uit 1e huw van   tr1 Zt 1-9-1813   Garritjen Smeenk   ov Ah 11-10-1928   19-8-1877
    Anna   Warnerius v O. en   Margrita Martina   Op 16-8-1852 NAAR   tr Ah 14-7-1880   ov Arnh
    Maria   Margrita/Grietjen   van Zeben   PELLA/IOWA/USA;   Johannes Joseph Blom   9-9-1879
    Meijer   Janssen, overl vóór   gb ± 1790   1872 TO ORANGE CITY   gb Apeld 1854
    1765; WvO's 1e huw:   ov Zt 28-1-1826   1844OudewantNoordzijde
    Zt 6-11-1760)   dr v Hendrik v Z.   1846:Laarstr 1847:Rij- 3:Henriette Wilhelmina
<zie   (WvO's 2e huw:   en Johanna Elisabeth   kenhagen 1856:Turfstr   gb A.Almelo 25-8-1855
aansl   Zt 9-10-1765 met   Verelst   1878:Laarstr33 1886:nr1   ov Utrecht28-10-1938
blad   Engelina Janzen =   tr2 Vorden 22-7-1826   citaten   tr Arnh 24-11-1877
Zt1   schoonmoeder van   Willemina Johanna     Geurt Ronk
    Roelof, zie 5a5/Zt2)   Hendriksen 4.Harmanus   gb Doorn 3-10-1953
      gb Vorden 3-4-1791   gb Zt 1-6-1820   ov U  tr 22-7-1911
      dv Hendricus H. en   ov Zt 26-8-1833
      Jenneken Hoetinks   kleermaker 4.Berend
  5.Johanna Pieternella       gb Zt 28-11-1857
    gd Zt 26-4-1761   5.Frederik Jan   ov Zt 1-12-1859
        gb Zt 27-12-1822 5.Wilhelmina Johanna
  6.Catharina 4.Margrieta Engeliena   ov Zt 24-7-1834   gb Zt 22-3-1859
    gd18-4-1762    gb Zt 4-4-1794     ov Brummen 5-6-1860
    ov Zt 2-5-1815   ov Zt 7-10-1861 6.Margrita Martina   1.Johannes
      tr   gb Zt 11-1-1826 6.Johannes------------> 2.Geurt
  7.Bernardus   Nicolaas Kranenburg   ov Zt 16-6-1826   gb Brummen 2-11-1860 3.Willem
    gd Zt 20-11-1763   gb Ysselst 23-5-1795     ov Ah11-10-1933 4.Albertus
      ov Zt 9-9-1867 *** Uit 2e huw:   tr Rheden 23-5-1896 5.Wilhelmina
      loodgieter 7.Johannes------------->   Maria Carolina    Johanna
  8.Jan     gb Zt 28-4-1827 NH   Roelofsen (wed) 6.Cornelia
    gd Zt 10-4-1765 5.Frederik Jan   ov Rheden 28-12-1906   gb Arnhem 21-1-1867    Antonia
      gb Zt 6-1-1796   zadelmaker;    adr Arnh.Tivolilaan 7.Berend
        13-3-1866 naar Brummen      Hendr.
    6.Anna Maria   bakker te Brummen 7:Berend >>> Ah3
      gb Zt 3-11-1798   tr1 Rhedn 17-5-1851   gb Brummen 14-8-1863
      tr Ijsselstein 27-2-1821   Johanna Kranenburg   ov Utrecht 9-10-1928
      Nicolaas Johan   dv Berend+Aaltje Jansen   tr Rijkje v den Brink
  9.Anna Sophia   Kranenburg   gb Rheden 31-8-1830   gb St.berg 25-9-1869
    gd Zt 29-1-1767   gb 1796   ov Velp 1-7-1882   ov Utrecht 23-3-1940
      zv Abraham K. en   tr2 Rhdn11-10-1884   wed v .. Adelaar
      Susanna v der Heijden   Lamberdina Lamers(wed)
        gb Velp 11-7-1836  8.Wilhelmina Johanna
        adr Laarweg   gb Lochem 16-1-1866
  10.Pieter Johannes    
    gb Zt 20-10-1769   8.Albertus 9.Albertus--------------> 1.Hendrikje
  7.Roelof Jan   gb Lochem 3-8(9/7?)1828   gb Lochem 14-8-1868   gb Jutf 28-6-1896
    gb Zt 28-8-1801   ov Ah 17-5-1914   tr U  tr 13-5-1903 Adriana
    ongeh / kuiper    Francina Verhaal 2.Jan------->
      gb Achtthvn 7-2-1871 >>> Ah3
  9.Margaretha Martina
zie aansl Zt7 en Zt8     gb Zt 20?-7-1829 10.Arie
    ov Zt 4-9-1829   gb Lochem 26-10-1871
      ov Arnh 27-6-1880
  10.Hendriëtta Johanna
    gb Zt 3-11-1830--------> 1.Jan Willem Sleijster
    ov Beuningen 16-3-1907   gb Zt 26-11-1855
    tr Nijm 26-5-1864   ov Zt 13-3-1860
    Godfried Vriese
    gb Zt 28-1-1833 2?Johannes Sleijster
    ov Beuningen 2-10-1915   gb Nijm ± 1859
      ov Zt 24-11-1862/31/2j
      (zv Hendrika Johanna)
  11.Martinus   Geboren te Beuningen
    gb Zt 1-1-1832   uit het huw.k met G. Vriese:
***zie aansl Zt7***     ov Rheden 21-7-1892 1.Jan Frederik Willem Vriese 1863-1940
    timmerman, kuiper 2. Frederik Vriese 1865-1887
    3. Wilhelmina Frederika Vriese 1867-1934
  12.Jan Willem 4. Alberdina Vriese 1869-1872
    gb Zt 23-3-1834 5. Johannes Vriese 1871-?
    ov Zt 13-9-1834 6. Albertus Vriese 187401952
  7. Frederika Vriese 1879-?