Jan Willem Roelof Warneryus Warnerius Warnerius Zt3 / blad 3
5.±1730 6. ± 1760 7. ± 1790 8. ± 1820 9. ± 1850 10. ± 1880 11. ± 1910 12. ± 1940 13. ± 1970
  1 Johanna Willemina 1.Arend
    gb Zt 8-9-1790   gb Zt 1-5-1814
    ov Zt 1-12-1865
    tr Voorst 13-1-1821 2.Roelof-----------------> >>> Zt2
    Harmen Jan Wijgman   gb Zt 25-12-1815
    gb Voorst 6-8-1797   ov Alto/VS 4-6-1882
    ov Zt 1-3-1873   mei 1846 NAAR USA
    zv Jan Wijgman en   Alto/Waupun/Wisconsin
    Gerritjen Hazewold   tr Milwaukee-Wisc
    bloemist   26-7-1847
      Johanna Liesveld
      gb Arnhem 6-4-1822
      ov Alto/VS 8-8-1913
  2.Engelina Margrita   dv Hendrik J Liesv.
    gb Zt 7-11-1791   en Everdina Nesouck
    bgr Zt 31-5-1792?   beide   ov ± 1830
   
Thomas   3.Jan Willem----------> 3.Reinira
  gb ±1600     gb Zt 1-12-1792   gb Velp 8-11-1818
   v     verwer (schilder)   ov Velp 11-7-1827
1.Thomas     tr1 Dieren 25-2-1814
  gb 1638     Jacoba Anderson 4.Johanna
   v 1.Jan Hendrik   gb Dieren 1-4-1786   gb Velp 30-11-1821
4.Willem >>> Zt2   ov 1839
  gb 1671     tr2 Rheden 20-7-1843 5.Jacobus Gerhardus-> >>> Ah1+Ah2
   v 2.Albartus   Tona Cornelia Remeeus   gb Velp 14-9-1826 de Arnhemse tak
6.Jan     gb Middelburg ± 1803   ov Arnhem 3-11-1918
Jurjen 3.Daniël   dv Carel   schilder
  gb 1707     + Susanna Raboe   tr Renkum 7-4-1849
   v 4.Jenneken     Gerarda de Vries
1.Jan    
Willem-------> 5.Roelof----------------> 4.Warneryus (1)-----> 1.Warnerius (2)-------> 1.Warnerius (3)------> 1.Warnerius
  gb 1729   gb Zt 2-3-1766 (van) Ouwerkerk   van Oukerk - foto   gb Heerde 30-10-1847   van Ouwerkerk(4)
  tr   ov Zt 20-4-1835   gb Zt 22-2-1794   gb Dev19-7-1815   ov Zwolle 26-5-1928 2.Hendrik Willem
  Johanna   gildebroeder van het   ov omgekomen op reis   ov Heerde 1-11-1882   timmerman/metselaar 3.Hein        ----> He1
  Hendriks   smedengilde/1789   naar of van Ned O Indië;   In 1847 uit Zutphen   Chr Afg / Ger - foto 4.levenl dr
    geweermaker/1813   geweermaker te Velp   NAAR HEERDE   tr Heerde 11-9-1875 5.Hein-------->He2+3
    aanspreker/1835   tr Velp 16-2-1815   timmerman   Hendrika Sluiseman 6.levenl dr
<zie   tr Zt 26-11-1789   Grietje Velthorst   Chr Afgesch   gb Veessen 16-3-1853 7.Arend Jan-->He4
aansl   Johanna v Ouwerkerk   gb Velp 25-8-1789   tr Hrd 30-1-1847   ov Heerde20-3-1898 8.Albert
blad   gb Zt 1-1769   ov Dev 8-8-1815   Hendrikje Nijmeijer   dv Hendrik Sluiseman
Zt1   gd Zt 16-4-1769   dv Lammert Velthorst   gb 6-3-1824   en Willemina Eijlers
    ov Zt 14-8-1854   (ov Velp 19-2-1799)   ov Hrd 3-3-1909   (ov 12-7-18..) >>> He1-4
    dr uit 2e huw van   en Hermina van Zuuren   dv Hendrik Nijmeijer   Langeslag 18
    Warnerius van     en Geesje Dijkslag   blad 11 t/m 14
    Ouwerkerk (wedr v     foto Langeslag 16 2.Gezina Hendrika de Heerder tak
    Margrita/Grietje     gb Hrd 2-9-1850 (Gees)
    Janszen     tr Hrd 20-5-1876
    (=schoonmoeder van     Albert van Dijk--------> 1.Hendrikje (Heintje) v Dijk
    Hendrik Willem, 5b4)     gb Kampen 30-10-1851   gb Huizen24-5-1878
    en Engelina Janzen     scheepstimmerman   tr Sibrand Wit- - - - - - - -> 1.Cornelis (Kees) Wit- - - -> 1.Gezina Hendrika Wit
    (of Jaensen)     9-5-1871 n Naarden 2.Grietje van Dijk   gb 1-11-1913   (Pien)   gb 20-11-1941
    (volgens Jacoba Reinira 5.Margarietha Engelina   foto's + info   gb Huizen 17-11-1879   ov 16-10-2001 2.Krijn Wit- - - - - - - - - > 1.Jochem 14-4-1971
    hadden zij 15 kinderen)   gb Zt 19-2-1797       tr Merk Dijkstra   tr Maria Mostert   gb 7-11-1944 2.Gerdien 17-7-1973
    bgr Zt 2-1-1798?   3.Hendrik 3.Barteld van Dijk   gb 1913   ov 22-3-1987   tr Josien Hof 3.Reinder 14-1-1976
    (of   bgr van Warneryus?)   gb Hrd 28(BR:24)-4-1853    gb Huizen 31-10-1883 2.Albert Wit 1915-1997   gb 20-8-1946
      ov Hrd 8-7-1864   tr Geertje Venhuis   tr Jo van Gils   ov 1995 3.Cornelis Sibrand
      4.Johanna 3.Gezina Hendrika Wit     Warnerius Wit
    4.Grietje   gb Huizen 22-12-1884   gb 24-5-1917   ov 1917   (Kees)   gb 15-5-1947
  6.Daniël     gb Heerde 26-1-1856   ov 13-3-1885
  >>> Zt4     ov 's-Gravenhage 1945
      tr1 Heerde 22-6-1878
  7.Magrieta     Arie Barmentlo
      gb Huizen 25j
  8.Klaaziena     ov 1885 1.Piet/Peter Schipper > USA
      tr2 Huizen 8-8-1885 2.Hendrika
  9.Engelina J(oh)anna     Cornelis Schipper- - -> 3.Hendrik/Hank
     Hendrieka     gb Uitgeest ± 1857 4.Warnerius
      scheepstimmerman 5.Cornelia
  10.Jan Hend(e)rik     zv Pieter S. en      tr Vanderknaap-------> Hendricka Cornelia Vanderknaap
  >>> Zt4     Neeltje Smit   in 1952 naar USA   tr Norman Albert Bechard-> Living Bechard
    foto's foto's + vervolg stamboom     tr Living Boutilier -----> Living Boutilier
  11.Catharina       tr Living Ross
    5.Hendrikje (Heintje)
  12.Janna Fredrika     gb Heerde 16-1-1861
    tr Huizen 8-8-1885
    Johannes Altveer- - -> 1.Gerharda
    gb Naarden ± 1861    tr Hendrik van Halm ----> 1.Hendrik van Halm
    ov Naarden 1946 2.Annie   tr Paula Popkjen vd Goot
    timmerman   tr Frederik Visser 2.Maria Jacoba ( Maria (Rie) in 1987 in partn. met Kees Wit)
    zv Johannes A. en 3.Heintje   tr Jan Nauta (Jan Nauta gefusilleerd in 1944 in het verzet) 1 zoon
    Gerhardina Johanna Knol 3.Annie
    4.Johannes
    5.Gerharda
      tr Maris Marissen
  6:Johanna
    gb Heerde 23-4-1864 1.Hendrikje
    ov Kampen 1-12-1950   gb 1886 (jong overleden?)
    tr Huizen 21-11-1885
    Egbert Korenberg- -> 2.Gesina Hendrika Korenberg
    gb Kampen 29-7-1860   gb Heerde 12-11-1887
    ov Kampen 30-12-1920   tr 3-8-1911 met….
    scheepstimmerman   Jacob Bos
    zv Beert K. en
    Hendrikje Stoel 3.Barend Korenberg---> 1.Joanne Korenberg
  foto's   gb Heerde 5-7-1889   19325-2005
      ov 1966 2.Egbert Reijer Korenberg-> 1.Barend/Ben Korenberg
  7.Hendrik   tr 12-8-1915    1927-2012   1956-
    gb Hrd 18-11-1866   Petertje Hoeve 1893-…   tr Arentje Brands 2.Egbert/Bert korenberg-> 1.Ellen Korenberg
    ov Hrd 4-4-1916     1962-
    tr Hrd 11-2-1899 4.Grietje Korenberg
    Annigje Brummel   gb Kampen 25-7-1892 Meer Korenberg…
    (BR: Annetje)GK   tr 3-9-1914 met….
    gb Hrd 4-9-1869
    dv Jan B
    en Willempje vEssen
    Langeslag 16