G E N E A L O G I E     V A N     D E     F A M I L I E     S L E I J S T E R 
Thomas Thomas Willem Jan Jurjen Jan Willem + Albertus Zt1 / blad 1
1. ± 1600 2. ± 1640 3. ± 1670 4. ± 1700 5. ± 1730 6. ± 1760
             Overzicht van de bladen:
   Zt2 ---  Us1+Ah1+2 (blad 9-10)
   Zt3 ---  He1-4 (blad 11-14)
Zt1-->  Zt4 ---  Am1-3 (blad 15-17) 1.Wilhelmina
   Zt5 ---  Ah3     (blad 18)     gb Zt 9-9-1691
   Zt6 ---  Ah4     (blad 19)   2.Johanna
   Zt7 ---  Us2-4     gb Zt 22-9-1693
  3.Berendina
    gb Zt 22-9-1693
uit 1e huwelijk:   4.Jenneken
1.Catharina     gb Zt 25-8-1695
  gd Zt 27-5-1627   5.Jurjaan
        gb Zt 15-12-1696
  2.Matthijs     bgr Zt 10-10-1755?
    gd Zt 7-9-1628   6.Benjamin--------------> 1.Aeltjen
        gb Zt 20-10-1699   gb Zt 5-9-1731
  3.Arent 1.Jurriaen------------->   tr1 Cornelia Meijer
    gd Zt 29-5-1631   gb Zt 30-7-1665   tr2 Am 15-6-1738
      bgr Zt 11-6-1753? Alijda Soogen
  4.Sarah   soldaat/1690   gb Ommen 1705
    gd Zt 9-8-1633   glazenmaker/1711 7.Johannes
      tr Zt 12-10-1690   gb Zt 1-7-1703
  5.Arent   Hermina Janszen 8.Frederik
    gb Zt 14-7-1636     gb Zt 8-7-1707
    2.Geurt 9.Hendericus
  6.Willem gd Zt 2-9-1636   gb 3-3-1667   gb Zt 16-5-1710
    NB: zn v Jan Willems   10.Antonij
    van Jork 3.Geertruijdt   gb Zt 1-4-1712 1.Jan Willem-----------> 1.Jan
      gb Zt 25-9-1668     gd Zt 22-4-1729    Hendrik--->Zt2
    uit 2e huwelijk:     bgr 16-11-1794 2.Albartus
  Thomas------> 7.Thomas-------------> 4.Willem---------------> 1.Antonette   tr Zt 1-1-1758 3.Daniël
    Sleijster   gb Zt 30-9-1638   gb Zt 24-5-1671   gb Zt 9-8-1696   Johanna Hendriks 4.Jenneken
    gb ± 1600   ov na 24-4-1711   ov Zt 10-9-1729   tr Zt 16-1-1718   gb A'dam 5.Roelof--->Zt2-4 Ah1
    1625:militair   tr Zt 4-9-1664   soldaat, 1729   Henderik Hendriks   adr Frankensteeg
   1637:sergeant   Jenneke Willems   tr Zt 29-9-1695   Voerenhoud, soldaat
    5-4-1653:   ov voor 1711 dv   Janna Tonissen (of   uit Leeuwarden 2.Albertus--------------> 1.Jan
    inschr in het   Wilhelm Hayinks   Thomas of Teunissen)     gb Zt 10-9-1730 2.Hermanes-->Zt5
    burgerboek   tot Ampsing   gb Zt 2.Jenneken   bgr Zt 20-4-1802 3.Johanna W.
    van Zutphen     ov Zt maart 1746   gb Zt 2-6-1700   tr Zt 19-11-1754 4.Hendrik W-->Zt6
    tr 1 Ztph 8.Johannes       Anna Maria Meijer 5.Johanna P.
    16-11-1625   gb Zt 8-12-1639 5.Dersken /Dirkske 3.Berendina   gb Zt 2-12-1727 6.Catharina
    Marije Loon     gb Zt 15-1-1673   gb Zt ..-6-1701   bgr Zt 5-5-1803 7.Bernardus
    wed v 9.Walborg/Walburgh   tr Zt 11-5-1703   bgr Am 8-9-1747   dv Hermannes Mayer 8.Jan
    Vespasianus   gb Zt 24-10-1641   Jan Aartse   tr1 Zt 20-2-1724   Anna Sophia Schrörs 9.Anna Sophia
    Loon   tr Zt 9-11-1679     Arnold La Fleur/wedr   adr Turfstraat 10.Pieter J--->Zt7-8
    tr 2 Ztph   Willem Anthonis- 6.Geertruijdt   tamboer te Namen
    03-5-1637   sen, soldaat   gb Zt 26-1-1675   tr2 Zt 25-4-1725 3.Johanna
    Anneken       Abraham Sinkhorst   gb Zt 8-1-1733
    Willems/of 10.Lijsbetgen 7.Walburg  
    Sticke,wed   (ook Lijsebeth)   gb Zt 29-4-1677 4.Geertruyd 4.Gerhard
    (volgens   gb Zt 13-12-'50   ov Zt 26-10-1750   gb Zt 4-7-1703   gb Zt 14-2-1734
    Lidm Ger:   tr Zt 3-10-1680   tr1 Zt 27-6-1697   bgr Zt 14-12-1754
    25-3-1638:   Willem Goossens,   Jan Janssen Grol,   tr1 Johannes Attema 5.Catrijna/Catharina
    Anneken   soldaat   wedr v Petertjen   tr2 Zt 8-8-1751   gb Zt 25-5-1735
    Slisers)     Gerrits Groen   Paulus Koster (wedr)   bgr Zt 7-7-1784
  wed v Jan     adr 1697: Amsterdam     tr Am 30-4-1758
  Willems van Jork   tr2 Maas 5.Janna   Daniël Molien- - - - - - - -> 7k Molijn
  (John Williams       gb Zt05-7-1705   (of Molijn)   gb te   geb te Zutphen
   wrs van York) 8.Thomas   ov voor 12-4-1733   Koningsbergen 1724
      gb Ztph 3-8-1681   tr Zt05-9-1723   ov na 1787 te R'dam
      Jurjen Smit   adr Rijkenhagen
    9.Margreta     26-2-1765 akte
    (Margaritha/Grietje) 6.Jan Jurjen------------->
      gb Zt 19-5-1684   gb Zt 3-8-1707
    tr Zt 6-10-1706   ov na 8-5-1739 6.Johanna
      Winandt Kragt   en voor 23-9-1751   gb Zt 10-11-1737
  Jurrien-------> 1.Jan     tr Zt 6-5-1728
    (ook:   gb Zt 27-7-1645     Wesseltje Wiggerink
    Jurriaen 2.Maritge     bgr Zt 22-12-1781 1.Adriana
    Jorriaen   gb Zt 8-9-1647     wnd 1736 Rijkenhagen   gb Zt 25-2-1731
    Jorien) 3.Lisbeth    
    tr 13-4-   gb Zt 14-5-1649   7.Thomas----------------> 2.Willem-----------------> 1.Helena
  1640 4.Berent     gb Zt 12-1-1710   gb Zt 2-5-1732   gb Zt
    Anna   gb Zt 1-12-1650     ov voor 12-8-1736   ov Ah 18-4-1823   17-4-1767
    Rutgers 5.Berent     tr Zt26-4-1730   tr1 Zt?   bgr Adam
    gb Zt 21-7-1652     Johanna Bolijnks (of   Anna Vooght   31-8-1787
    Boolins/Bolinks of Rolinks)   (of Johanna de Voogd)   tr Hendrik Schutte
        gesch 29-5-1764   tr2 Johanna Bekker
De namen lijken op elkaar maar er is     tr2 Johanna Geertruijd Voogd
geen zekerheid dat er een relatie is     
   
             Abbreviations (afkortingen):  
 gb  =  born (geboren)   8.Hendericus------------> 1.Dirkje
gd  = baptized (gedoopt)     gb Zt 13-7-1712   gb Zt 28-2-1740
 tr  = married (trouwt     tr Zt 30-5-1737   bgr Zt 29-1-1803
ov  = deceased (overl)     Henderica (Aalus)   tr1 Am 30-3-1773
bgr  = buried (begraven)     van den Leeuwenkuijl   Barend Reynder
levenl  = born dead (doodgeb)     bgr Zt 5-7-1794   wdnr v Apelonia Nagels
2e huw  = 2d mariage       tr2 Zt 9-11-1783
 Ah  = Arnhem   9.Jenneken   Hendrik Jan Doornik
 Am  = Amsterdam     gb Zt 23-3-1714   gb Aalten
 He  = Heerde    
 Zt  = Zutphen   10.Janna Geertruid 2.Steeven
Us  = USA     gb Zt 12-7-1715   gb Zt 18-1-1742
 
  11.Cornelis
    gb Zt 30-7-1719