Genealogie van de familie Hamhuis - Blad 3 - De 19e eeuw - De tak Hermannes Blad 3
4.1790 5. 1820 6. 1850 7. 1880 8. 1910 9. 1940
Jan
gb 1680 zie aansl blad 2
v
Hendrik   1.levenl.gb zoon
(Jansen)   17-2-1852
gb Rheeze 1715  
tr Hse 29-1-1738   2.levenl.gb dochter
Femmigjen   1-7-1853
Alberts  
gb 1700   3.Hendrikjen
wed v Jan Derks gb Hse 18-7-1854
  1.Albertus- ov A-H 4-11-1918 1.Gerrit Jan Ensing
v zie blad 2 tr A-H 22-11-1878 2.Hermannus
    Hendrikus Ensing - - - - > 3.Aaltje
Jan Hendriks   gb A-H 1852
Hendriks of Wilps   ov A-H 8-11-1914
nu Hamhuijs   kleermaker
gb Hdb 1745   foto 1.levenl.gb dr
ov Col 28-7-1816   A-H 24-12-1901
tr1 Hse 24-5-1767   4.Gerrit Willem
Fennigje   gb Hse 11-5-1857 2.Lena Johanna
Schepers 2.Jan ov Hse 26-2-1861 gb 15-4-1903
gb Brucht 1745 gb Hse 12-12-1816 ov Hse 10-11-1918
ov Lutten1778  
tr2 Hse   5.levenl.gb zoon 3.Jan
27-2-1780   14-11-1860 gb 12-10-1906
Albertjen Egberts   ov Hse 18-10-1906
of Kleintjes  
gb Losen 1755   6.Gerrit Willem 4.Gerritdina
ov Anv 23-1-1823   gb Hse 21-6-1862 gb A-H 26-6-1906
    ov Hse 25-4-1864 ov Hse 15-2-1927
v  
v   5.Hermanna
    gb 31-10-1908
2.Engbert--> 3.Hermannes------> 7.Gerrit Willem-----------> ov 13-11-1908
gb Col 9-10-1785 gb Hse 24-2-1819 gb Hse 30-3-1865
ov Hse 24-2-1859 ov Hse 11-6-1893 ov Hb 13-2-1954 6.Jantien
tr1 Hdb 6-5-1813 landbr - foto huis rietdekker/landbouwer gb Hse 31-10-1908
Hendrikjen tr A-H 16-5-1851 tr AH Johanna Otten ov Hse 15-4-1912
Vedelaar Gerritdina gb AH 9-8-1877
gb 12-4-1789 Snijders ov AH 23-5-1945 7.Hermanna
ov Hse 25-7-1827 gb A-H 26-9-1823 foto's gb Hse 10-1-1911
dv Albert V. en ov A-H 3-4-1880   ov Hse 19-1-1911
Hermiena Bruins  
tr2 Hdb 7-9-1833   8.Hermannus
Gesina Vinke   gb Hse 5-12-1911
gb Hse 8-3-1791   ov Hse 14-12-1911
ov 30-3-1864  
dv Hermann   9.Willemina
en Maria Hannes 4.Willem   gb Hse 5-12-1911
wnd 1819 gb Hse 22-10-1821   ov Hse 19-12-1911
Heemse Nr.41 ov Hse 4-4-1824  
huis + notities   10.Jan
    gb 12-10-1913
zie blad 1   ov 18-10-1913
   
    11.levenl.gb kind
  5.Hendrik-- A-H 27-10-1914
  zie blad 4  
    12.levenl.gb kind
    A-H 1-6-1917
   
  13.Lena Johanna Jantiena
6.levenl.gb zoon   gb AH 6-1-1919
16-7-1827   ov Hse 28-1-1931
zie aansl blad 4