Jurriaen Sleijster
( Am2 )
Thomas > Thomas > Willem > Jan Jurjen > Albertus > Hermanus > Carel Johannes > 
> Johannes Hermanus > Hermanus Vincent > Hermanus Vincent > Johannes Hendricus > Jurriaen

Video-presentatie van Jurriaen in 2011: http://www.youtube.com( www.mci-group.com/pdf/MergerTransit%20_MCIFrancefr3.pdf )

Vertaling door BabelFish  (niet gecorrigeerd, hws)
http://babelfish.altavista.com/babelfish/

PERSBERICHT
3 juni 2004
De groep MCI zet zijn expansie in Frankrijk voort

De groep MCI zet zijn expansie in Frankrijk voort door het geheel van de aandelen van de vennootschap Doorvoer Mededelingen in Lyon te hernemen, hetgeen zijn positie over de markt versterkt. Eerst had de groep MCI reeds een deelname van 50% in de afgekochte vennootschap in handen en possèdait sinds 3 jaar aldus een dochtermaatschappij in Lyon. Beide vennootschappen zullen aan de zetel van Doorvoer Mededelingen aan 18, Plaats Tolozan gehergroepeerd worden en zullen de nieuwe naam van MCI Frankrijk goedkeuren. De groep MCI bezit bovendien zijn eigen vennootschap in Parijs. Jurriaen Sleijster werd President van MCI Frankrijk benoemd, Jean-Louis Cluzel is Directeur van het agentschap van Lyon en leidend Philippe Fournier van de congressen en het agentschap van Parijs. De groep MCI, waarvan de zetel in Geneve is, heeft voortaan een personeelsbestand van 223 personen. Voor zijn zestiende oefening heeft de maatschappij in 2003 een winst van ongeveer 1,33 miljoen euro op een totaal van honoraria van 20 miljoen euro gemaakt. De groep MCI bezit agentschappen in Duitsland, in Groot-Brittanië, in België en in Zwitserland. Hij is actief in alle sectoren van de événementielle communicatie voor instellingen en ondernemingen. De specialiteiten van MCI Frankrijk berusten duidelijk op het gebied van de organisatie van congressen en gebeurtenissen, van de activiteiten aangeboden zowel in Parijs als in Lyon. De groep MCI maakt deel van de vijf eerste ondernemingen van de événementielle communicatie in Europa uit. Voor meer inlichtingen:


 ( Am2 )

www.sleijster.nl