G E N E A L O G I E V A N D E F A M I L I E S L E I J S T E R
Thomas Thomas Willem Jan Jurjen Jan Willem + Albertus Zt1 / blad 1
1. 1600 2. 1640 3. 1670 4. 1700 5. 1730 6. 1760
Overzicht van de bladen:
  Zt2 --- Us1+Ah1+2 (blad 9-10)
  Zt3 --- He1-4 (blad 11-14)
Zt1--> Zt4 --- Am1-3 (blad 15-17) 1.Wilhelmina
  Zt5 --- Ah3 (blad 18)   gb Zt 9-9-1691
  Zt6 --- Ah4 (blad 19)   2.Johanna
  Zt7 --- Us2-4   gb Zt 22-9-1693
  3.Berendina
  gb Zt 22-9-1693
uit 1e huwelijk:   4.Jenneken
1.Catharina   gb Zt 25-8-1695
gd Zt 27-5-1627   5.Jurjaan
      gb Zt 15-12-1696
  2.Matthijs   bgr Zt 10-10-1755?
  gd Zt 7-9-1628   6.Benjamin--------------> 1.Aeltjen
      gb Zt 20-10-1699 gb Zt 5-9-1731
  3.Arent 1.Jurriaen-------------> tr1 Cornelia Meijer
  gd Zt 29-5-1631 gb Zt 30-7-1665 tr2 Am 15-6-1738
    bgr Zt 11-6-1753? Alijda Soogen
  4.Sarah soldaat/1690 gb Ommen 1705
  gd Zt 9-8-1633 glazenmaker/1711 7.Johannes
    tr Zt 12-10-1690 gb Zt 1-7-1703
  5.Arent Hermina Janszen 8.Frederik
  gb Zt 14-7-1636   gb Zt 8-7-1707
    2.Geurt 9.Hendericus
  6.Willem gd Zt 2-9-1636 gb 3-3-1667 gb Zt 16-5-1710
  NB: zn v Jan Willems   10.Antonij
  van Jork 3.Geertruijdt gb Zt 1-4-1712 1.Jan Willem-----------> 1.Jan
    gb Zt 25-9-1668   gd Zt 22-4-1729 Hendrik--->Zt2
    uit 2e huwelijk:   bgr 16-11-1794 2.Albartus
  Thomas------> 7.Thomas-------------> 4.Willem---------------> 1.Antonette tr Zt 1-1-1758 3.Danil
  Sleijster gb Zt 30-9-1638 gb Zt 24-5-1671 gb Zt 9-8-1696 Johanna Hendriks 4.Jenneken
  gb 1600 ov na 24-4-1711 ov Zt 10-9-1729 tr Zt 16-1-1718 gb A'dam 5.Roelof--->Zt2-4 Ah1
  1625:militair tr Zt 4-9-1664 soldaat, 1729 Henderik Hendriks adr Frankensteeg
  1637:sergeant Jenneke Willems tr Zt 29-9-1695 Voerenhoud, soldaat
  5-4-1653: ov voor 1711 dv Janna Tonissen (of uit Leeuwarden 2.Albertus--------------> 1.Jan
  inschr in het Wilhelm Hayinks Thomas of Teunissen)   gb Zt 10-9-1730 2.Hermanes-->Zt5
  burgerboek tot Ampsing gb Zt 2.Jenneken bgr Zt 20-4-1802 3.Johanna W.
  van Zutphen   ov Zt maart 1746 gb Zt 2-6-1700 tr Zt 19-11-1754 4.Hendrik W-->Zt6
  tr 1 Ztph 8.Johannes     Anna Maria Meijer 5.Johanna P.
  16-11-1625 gb Zt 8-12-1639 5.Dersken /Dirkske 3.Berendina gb Zt 2-12-1727 6.Catharina
  Marije Loon   gb Zt 15-1-1673 gb Zt ..-6-1701 bgr Zt 5-5-1803 7.Bernardus
  wed v 9.Walborg/Walburgh tr Zt 11-5-1703 bgr Am 8-9-1747 dv Hermannes Mayer 8.Jan
  Vespasianus gb Zt 24-10-1641 Jan Aartse tr1 Zt 20-2-1724 Anna Sophia Schrrs 9.Anna Sophia
  Loon tr Zt 9-11-1679   Arnold La Fleur/wedr adr Turfstraat 10.Pieter J--->Zt7-8
  tr 2 Ztph Willem Anthonis- 6.Geertruijdt tamboer te Namen
  03-5-1637 sen, soldaat gb Zt 26-1-1675 tr2 Zt 25-4-1725 3.Johanna
  Anneken     Abraham Sinkhorst gb Zt 8-1-1733
  Willems/of 10.Lijsbetgen 7.Walburg  
  Sticke,wed (ook Lijsebeth) gb Zt 29-4-1677 4.Geertruyd 4.Gerhard
  (volgens gb Zt 13-12-'50 ov Zt 26-10-1750 gb Zt 4-7-1703 gb Zt 14-2-1734
  Lidm Ger: tr Zt 3-10-1680 tr1 Zt 27-6-1697 bgr Zt 14-12-1754
  25-3-1638: Willem Goossens, Jan Janssen Grol, tr1 Johannes Attema 5.Catrijna/Catharina
  Anneken soldaat wedr v Petertjen tr2 Zt 8-8-1751 gb Zt 25-5-1735
  Slisers)   Gerrits Groen Paulus Koster (wedr) bgr Zt 7-7-1784
  wed v Jan   adr 1697: Amsterdam   tr Am 30-4-1758
  Willems van Jork tr2 Maas 5.Janna Danil Molien- - - - - - - -> 7k Molijn
  (John Williams     gb Zt05-7-1705 (of Molijn) gb te geb te Zutphen
  wrs van York) 8.Thomas ov voor 12-4-1733 Koningsbergen 1724
    gb Ztph 3-8-1681 tr Zt05-9-1723 ov na 1787 te R'dam
    Jurjen Smit adr Rijkenhagen
    9.Margreta   26-2-1765 akte
  (Margaritha/Grietje) 6.Jan Jurjen------------->
    gb Zt 19-5-1684 gb Zt 3-8-1707
  tr Zt 6-10-1706 ov na 8-5-1739 6.Johanna
    Winandt Kragt en voor 23-9-1751 gb Zt 10-11-1737
  Jurrien-------> 1.Jan   tr Zt 6-5-1728
  (ook: gb Zt 27-7-1645   Wesseltje Wiggerink
  Jurriaen 2.Maritge   bgr Zt 22-12-1781 1.Adriana
  Jorriaen gb Zt 8-9-1647   wnd 1736 Rijkenhagen gb Zt 25-2-1731
  Jorien) 3.Lisbeth    
  tr 13-4- gb Zt 14-5-1649   7.Thomas----------------> 2.Willem-----------------> 1.Helena
  1640 4.Berent   gb Zt 12-1-1710 gb Zt 2-5-1732 gb Zt
  Anna gb Zt 1-12-1650   ov voor 12-8-1736 ov Ah 18-4-1823 17-4-1767
  Rutgers 5.Berent   tr Zt26-4-1730 tr1 Zt? bgr Adam
  gb Zt 21-7-1652   Johanna Bolijnks (of Anna Vooght 31-8-1787
  Boolins/Bolinks of Rolinks) (of Johanna de Voogd) tr Hendrik Schutte
      gesch 29-5-1764 tr2 Johanna Bekker
De namen lijken op elkaar maar er is   tr2 Johanna Geertruijd Voogd
geen zekerheid dat er een relatie is    
   
Abbreviations (afkortingen):  
gb = born (geboren)   8.Hendericus------------> 1.Dirkje
gd = baptized (gedoopt)   gb Zt 13-7-1712 gb Zt 28-2-1740
tr = married (trouwt   tr Zt 30-5-1737 bgr Zt 29-1-1803
ov = deceased (overl)   Henderica (Aalus) tr1 Am 30-3-1773
bgr = buried (begraven)   van den Leeuwenkuijl Barend Reynder
levenl = born dead (doodgeb)   bgr Zt 5-7-1794 wdnr v Apelonia Nagels
2e huw = 2d mariage     tr2 Zt 9-11-1783
Ah = Arnhem   9.Jenneken Hendrik Jan Doornik
Am = Amsterdam   gb Zt 23-3-1714 gb Aalten
He = Heerde    
Zt = Zutphen   10.Janna Geertruid 2.Steeven
Us = USA   gb Zt 12-7-1715 gb Zt 18-1-1742
 
  11.Cornelis
  gb Zt 30-7-1719